Zutec ZUTEC -20% från IPO


Teckningskurs: 24 kr Senaste kurs: 0.0 kr ZUTEC 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-03-05
Första handelsdag
2018-03-15
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zutec
VD Brendan O'Riordan
Styrelseordförande Brian McGuire
Omsättning Mkr 24 Mkr
Antal anställda 31
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.51 miljoner aktier (49.5%)
Antal aktier efter notering 7.1 miljoner
Hemsida www.zutec.com/site
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 24 kr
Sista teckningsdag 2018-03-05
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 40 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 8 Mkr (15.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Gerard Jones, MAQS, Reddy Charlton, Hagberg & Aneborn FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
B.McGuire 57.7 Mkr 34%
M.White 11.5 Mkr 6.8%
Humle 10 Mkr 5.9%
Ålandsbanken 7 Mkr 4.1%
Oliver Molse, m.fl. 6 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Humle 10 Mkr 20%
Ålandsbanken 7.1 Mkr 14.2%
Oliver Molse, m.fl. 6 Mkr 12%
LMK 4 Mkr 8%
Jens Miöen 3 Mkr 6%
Med flera
Totalt åtagande: 40 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Zutec 3 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Zutec betalar cirka 8 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16 procent av erbjudandet. Bolaget säger att huvudorsaken till de höga kostnaderna är att man noteras utanför hemlandet Irland. En notering över landsgränserna innebär att man måste anpassa sig efter flera länders regelverk, vilket kostar.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Zutec föll med -1 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Zutec har haft en relativ kursutveckling om -14 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Zutec

Q4-2017
Omsättning -
Rörelseresultat -
Vinst efter skatt -
Nettoskuld -
Börsvärde 0.0 Mkr
P/E-tal -
EV / Sales -
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal - -
EV / Sales - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata