Zordix 0% från IPO


Teckningskurs: 5.9 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-11-13
Första handelsdag
2018-11-23
Börsplus analys
Läs analysen

Augment Partners är endast mentor i noteringen.

Första handelsdag 2018-11-23

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zordix
VD Matti Larsson
Styrelseordförande Malin Jonsson
Omsättning Mkr 5 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5 miljoner aktier (38.3%)
Antal aktier efter notering 13.1 miljoner
Hemsida www.zordix.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 27.1%
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Teckningskurs 5.9 kr
Sista teckningsdag 2018-11-13
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 4 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Mangold FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Allscope 29.5 Mkr 38.3%
Johan Svensson 11.5 Mkr 14.9%
IZA Enterprises 3 Mkr 3.8%
Martin Rosell Investments 1.6 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 3.8 Mkr 27.1%
Totalt åtagande: 3.8 Mkr 27.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Zordix 1 st

  • Bristfällig information

    Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


    Zordix anger inte vilka teckningsåtagarna är i erbjudandet.