Zordix ZORDIX MTF B -44.1% från IPO


Teckningskurs: 5.9 kr Senaste kurs: 3.3 kr ZORDIX MTF B 6.1% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-11-13
Första handelsdag
2018-11-23
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Augment Partners är endast mentor i noteringen.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zordix
VD Matti Larsson
Styrelseordförande Malin Jonsson
Omsättning Mkr 5 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5 miljoner aktier (38.3%)
Antal aktier efter notering 13.1 miljoner
Hemsida www.zordix.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 27.1%
Börsvärde efter notering 77 Mkr
Teckningskurs 5.9 kr
Sista teckningsdag 2018-11-13
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 4 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Mangold FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Allscope 29.5 Mkr 38.3%
Johan Svensson 11.5 Mkr 14.9%
IZA Enterprises 3 Mkr 3.8%
Martin Rosell Investments 1.6 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 3.8 Mkr 27.1%
Totalt åtagande: 3.8 Mkr 27.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Zordix 3 st

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Zordix anger inte vilka teckningsåtagarna är i erbjudandet.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Zordix föll med -31 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Zordix har haft en relativ kursutveckling om -51 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Zordix

Q3-2018 Q2-2018
Omsättning 2.3 Mkr -
Rörelseresultat 0.6 Mkr -
Vinst efter skatt 0.6 Mkr -
Nettoskuld 2.1 Mkr -
Börsvärde 35.2 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 197.1 0.0
EV / Sales 3.5 -
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 10.1 Mkr 5.4 Mkr 0.9 Mkr
Rörelseresultat 0.5 Mkr 0.2 Mkr 0.3 Mkr
Vinst efter skatt 0.2 Mkr 0.1 Mkr 0.2 Mkr
Nettoskuld 2.1 Mkr 4.6 Mkr 2.1 Mkr
Börsvärde 35.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 197.1 0.0 0.0
EV / Sales 3.5 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata