Ziccum ZICC 23.6% från IPO


Teckningskurs: 5.26 kr Senaste kurs: 6.5 kr ZICC 5.9% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-10-03
Första handelsdag
2018-10-25
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Aqurat är endast emissionsinstitut i noteringen.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ziccum
VD Göran Conradson
Styrelseordförande Fredrik Sjövall
Omsättning Mkr -
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 32 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.91 miljoner aktier (15.2%)
Antal aktier efter notering 6.0 miljoner
Hemsida ziccum.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 16.5%
Börsvärde efter notering 32 Mkr
Teckningskurs 5.26 kr
Sista teckningsdag 2018-10-03
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 3 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Aqurat
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Fredersen Advokat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Inhalation Sciences 11.5 Mkr 36.5%
Göran Conradson (privat och via bolag) 3.7 Mkr 11.8%
Per Gerde (via bolag) 1.1 Mkr 3.5%
Fredrik Sjövall 0.4 Mkr 1.2%
Kristian Kierkegaard 0.4 Mkr 1.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Per Nilsson 0.5 Mkr 2.9%
Kristian Kierkegaard 0.4 Mkr 2.2%
Göran Conradson (privat och via bolag) 0.4 Mkr 2.2%
Ola Camber 0.3 Mkr 1.8%
Fredrik Sjövall 0.1 Mkr 0.7%
Med flera
Totalt åtagande: 2.6 Mkr 16.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Ziccum 1 st

  • Udda val av rådgivare

    IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


    Ziccum använder ingen tydlig rådgivare i noteringen, med undantag för Aqurat Fondkommission i dess begränsade roll som emissionsinstitut. Vi noterar detta men ser det inte som någon större sak givet storleken på bolaget.

    Ziccums styrelseordförande Fredrik Sjövall svarar:

    - Angående den andra flaggan så förstår jag varför den finns där. Jag vill dock understryka att vi inte tummat på kvaliten i arbetet med IPOn och emissionen. Vi jobbar ju med Fredersen och Aqurat (och även PwC) för att säkerställa att allt är korrekt ur juridiskt och finansiellt perspektiv. Anledningen till att vi valde att genomföra processen utan corp var emissionsupplägget (företrädes) i kombination med att vi har mycket och färsk erfarenhet av noteringar i teamet.

Finansiell data för Ziccum

Omsättning
Rörelseresultat
Vinst efter skatt
Nettoskuld
Börsvärde
P/E-tal
EV / Sales
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal - -
EV / Sales - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata