Zaplox ZAPLOX -36.4% från IPO


Teckningskurs: 5.5 kr Senaste kurs: 0.0 kr ZAPLOX 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-05-04
Första handelsdag
2017-06-08
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Zaplox
VD Magnus Friberg
Styrelseordförande Åke Sund
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.8 miljoner
Hemsida www.zaplox.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 45 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71.2%
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Teckningskurs 5.5 kr
Sista teckningsdag 2017-05-04
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 27 Mkr
Garantiåtagande Mkr 5 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
LMK 40.5 Mkr 30.9%
Mankel Beteiligungen 35.3 Mkr 26.9%
Industrifonden 10.6 Mkr 8.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 12.7 Mkr 28.1%
Swedish Growth Fund 4.5 Mkr 10%
LMK 2.3 Mkr 5.1%
Industrifonden 0.6 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 27.1 Mkr 60.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 3.6 Mkr 8 Mkr
Industrifonden 1.4 Mkr 3.1 Mkr
Totalt åtagande: 5 Mkr 11.1%

Flaggor Zaplox 1 st

  • Ej fulltecknad emission

    Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


    Zaplox tecknades till 91 procent. Garantiåtagarna täckte vederlagsfritt de sista 9 procenten upp till 100 procent av erbjudandet.

Finansiell data för Zaplox

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.2 Mkr 1.0 Mkr 0.5 Mkr
Rörelseresultat -7.2 Mkr -7.6 Mkr -7.0 Mkr
Vinst efter skatt -7.2 Mkr -7.6 Mkr -7.1 Mkr
Nettoskuld -9.8 Mkr -16.5 Mkr -24.2 Mkr
Börsvärde 85.1 Mkr 107.9 Mkr 119.2 Mkr
P/E-tal -2.8 -4.0 -5.0
EV / Sales 10.4 10.4 10.0
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 2.4 Mkr 3.2 Mkr 2.0 Mkr
Rörelseresultat -30.2 Mkr -19.3 Mkr -32.0 Mkr
Vinst efter skatt -30.5 Mkr -19.7 Mkr -35.8 Mkr
Nettoskuld -9.8 Mkr -31.3 Mkr -9.7 Mkr
Börsvärde 85.1 Mkr 135.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.8 -6.9 0.0
EV / Sales 10.4 10.1 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata