Xspray Pharma XSPRAY 213.6% från IPO


Teckningskurs: 22 kr Senaste kurs: 69.0 kr XSPRAY -0.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-09-11
Första handelsdag
2017-09-28
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Xspray Pharma
VD Per Andersson
Styrelseordförande Mikael Wolff Jensen
Omsättning Mkr -
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 272 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.4 miljoner
Hemsida xspraypharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 132 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 89.4%
Börsvärde efter notering 272 Mkr
Teckningskurs 22 kr
Sista teckningsdag 2017-09-11
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 118 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (7.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aktieinvest, Hannes Snellman

Storägare

Ägare Innehav Andel
Östersjöstiftelsen 60.4 Mkr 22.2%
Recipharm Venture 16.1 Mkr 5.9%
Swedbank Robur 20 Mkr 7.4%
Vasastaden 16.9 Mkr 6.2%
Healthinvest 15 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 20 Mkr 15.2%
Vasastaden 16.9 Mkr 12.8%
Healthinvest 15 Mkr 11.3%
Alfred Berg 4 Mkr 3%
Östersjöstifelsten 14.5 Mkr 11%
Med flera
Totalt åtagande: 118 Mkr 89.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Xspray Pharma 2 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Xspray använder Redeye som rådgivare, där det finns anställda med ägarintressen i bolaget.

  • Lång väntetid

    Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Xspray Pharma-aktien börjas handla 2 dagar efter sista anmälningsdag.

Finansiell data för Xspray Pharma

Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.1 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -11.1 Mkr -1.6 Mkr
Vinst efter skatt -10.9 Mkr -1.6 Mkr
Nettoskuld -157.9 Mkr -188.9 Mkr
Börsvärde 809.3 Mkr 735.8 Mkr
P/E-tal -40.4 -87.0
EV / Sales 18.1 18.7
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.2 Mkr 0.3 Mkr 0.8 Mkr
Rörelseresultat -20.2 Mkr -13.1 Mkr -4.1 Mkr
Vinst efter skatt -20.0 Mkr -13.2 Mkr -4.1 Mkr
Nettoskuld -157.9 Mkr -115.5 Mkr -28.8 Mkr
Börsvärde 809.3 Mkr 551.1 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -40.4 -41.8 0.0
EV / Sales 18.1 18.9 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata