ViroGates VIRO -34.1% från IPO


Teckningskurs: 91 DKK Senaste kurs: 60.0 DKK VIRO 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-06-20
Första handelsdag
2018-06-26
Börsplus analys
Läs analysen

Börsplus inkluderar skulder som konverteras till aktier i siffran för erbjudandet. Alla SEK-belopp har växlats till kursen DKK/SEK 1,36.

Bolagsfakta vid notering

Bolag ViroGates
VD Jakob Knudsen
Styrelseordförande Lars Kongsbak
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 376 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.56 miljoner aktier (18.3%)
Antal aktier efter notering 3.0 miljoner
Hemsida www.virogates.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 102 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71.7%
Börsvärde efter notering 376 Mkr
Teckningskurs 91 DKK
Sista teckningsdag 2018-06-20
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 73 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (5.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Mazanti-Andersen Advokat, Danske Bank, Avanza Bank, Nordnet Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Niels Peter Louis-Hansen 90.7 Mkr 24.2%
Kim Ginnerup 40.3 Mkr 10.7%
Lars Krogsgaard 40.3 Mkr 10.7%
Mads Kjær 23.3 Mkr 6.2%
Jesper Eugen-Olsen 19.8 Mkr 5.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 13.6 Mkr 13.3%
Niels Peter Louis-Hansen 11.2 Mkr 10.9%
A & C Følsgaard Invest 10.2 Mkr 10%
Kim Ginnerup 10.3 Mkr 10.1%
Lars Krogsgaard 10.3 Mkr 10.1%
Med flera
Totalt åtagande: 73.1 Mkr 71.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor ViroGates 3 st

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  ViroGates har ett upplägg där tiden under lock-up står i proportion till storleken på ägarnas aktieinnehav. För ett bolag av denna art tycker vi att lock-up-perioden om 6 månader för 42 procent av aktierna är för kort.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  ViroGates föll med -6 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  ViroGates har haft en relativ kursutveckling om -29 procent sedan noteringen.