Upsales Technology 0% från IPO


Teckningskurs: 22 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-04-10
Första handelsdag
2019-04-24
Börsplus analys
Läs analysen

Första handelsdag 2019-04-24

Bolagsfakta vid notering

Bolag Upsales Technology
VD Daniel Wikberg
Styrelseordförande Tobias Fagerlund
Omsättning Mkr 57 Mkr
Antal anställda 41
Börsvärde efter notering 362 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.2 miljoner aktier (62%)
Antal aktier efter notering 16.5 miljoner
Hemsida www.upsales.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 12%
Börsvärde efter notering 362 Mkr
Teckningskurs 22 kr
Sista teckningsdag 2019-04-10
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 3 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Bird & Bird

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Wikberg 217.6 Mkr 60.1%
Swedbank Robur 28 Mkr 7.7%
Fibonacci Growth Capital 21.8 Mkr 6%
Anders Julin 6.7 Mkr 1.9%
Comfocus 6.7 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 3 Mkr 12%
Totalt åtagande: 3 Mkr 12%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Upsales Technology 2 st

 • Kort historik

  Bra information gör att investerare fattar klokare beslut. IPO-bolag som uppvisar enstaka år av finansiell historik är ofta nystartade, omstrukturerade eller har andra skäl att inte visa hela bilden.


  Upsales Technology har bedrivit verksamhet sedan 2003 men ändå anges bara finansiell information för 2017 och 2018. Orsaken är att koncernredovisning inte upprättats tidigare. Men inte heller de två år som redovisas är lätta att analysera då de kraftigt påverkats av ändrade redovisningsprinciper i ett dotterbolag. Ett par exempel.

  Bolaget anger att verksamheten varit kassaflödespositiv sedan 2003 men kassaflödesanalysen för 2017 visar att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var -13,2 MSEK. Eget kapital i koncernen uppgick till -8,8 MSEK de sista två åren samtidigt som bolaget säger att det bara är negativt på koncernnivå och inte på dotterbolagsnivå. Vi säger inte att något är fel. Flaggan som utdelas här ges för att siffermaterialet sammantaget inte ger bra underlag för analys.

  Upsales CFO Elin Lundström svarar:

  Vi förstår att det kan finnas vissa utmaningar med att göra analys på två års historik. Vår förhoppning är att man som investerare ska få en bra bild av hur bolaget utvecklats genom att titta på utvecklingen av vår kundstock (som är det viktigaste nyckeltalet för bolag som oss).

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Enligt prospektet gjordes det under 2018 transaktioner med närstående personer för 1,7 MSEK. Det handlar konsulttjänster, webbutvecklingstjänster och inköp av personalgåvor.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.