Triboron International TRIBO B 89.8% från IPO


Teckningskurs: 8.8 kr Senaste kurs: 16.7 kr TRIBO B -3.5% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-03-28
Första handelsdag
2019-04-08
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Triboron International
VD Pär Krossling
Styrelseordförande Kent Sander
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 225 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.21 miljoner aktier (36%)
Antal aktier efter notering 25.6 miljoner
Hemsida www.triboron.com/sv/hem
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (87% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 225 Mkr
Teckningskurs 8.8 kr
Sista teckningsdag 2019-03-28
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 26 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (11.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor Eminova FK
Övriga rådgivare Synch Advokat, Avanza Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Dahl (via bolag) 24.5 Mkr 10.9%
Olle Heigard 20.7 Mkr 9.2%
Kent Sander 19.7 Mkr 8.7%
Carl-Henric Svanberg 15.4 Mkr 6.8%
IN03 AB 12.8 Mkr 5.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Thomas Lindskog (via bolag) 4.4 Mkr 12.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Leif GW Persson 4 Mkr 11.5%
TJ Junior AB 2 Mkr 5.8%
Pegroco Invest 2 Mkr 5.8%
Gerhard Dal Ingen uppgift Ingen uppgift
Carl-Henric Svanberg Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 25.7 Mkr 74%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Triboron International 3 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  I prospektet anges det att prissättningen för aktuell nyemission bland annat gjorts med utgångspunkt för en emission som gjordes i februari 2018 till kursen 8 kr. Men Triboron gjorde också en emission tre månader tidigare till kursen 2,13. Den kursen motsvarar minde än 1/4 av aktuell teckningskurs. Det har visserligen gått 15 månader sedan dess men vi anser ändå att en flagga är motiverat när priset skiljer sig så pass kraftigt.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Thomas Lindskog (CTO och ledamot) vill sälja 44% av sitt innehav genom IPO:n. Det inger inte förtroende.

  VD och CTO har därutöver ingått lock up avtal på 12 månader för resterande aktier. Dessa aktier utgör dock mindre än 4 procent av aktierna. Övriga som omfattas av lock up gör det dock bara i 6 månader vilket vi anser är för lite i ett bolag i denna fas.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Erbjudandet omfattar både nya och befintliga aktier. Det framgår dock inte vilka som prioriteras för det fall att emissionen inte fulltecknas.

  Gällande föremissionslånet på 21 MSEK framgår att hela beloppet inbetalts efter årsskifftet samtidigt som det i kommentarer till balansräkningen (med balansdag 2018-12-31) står att de kortfristiga skulderna främst ökat pga inbetalda föremissionslån. Om delar inbetalts före årsskiftet har betydelse då det påverkar exempelvis kassan i balansräkningen.

  Det framgår inte om räntekostnaden för föremissionslånet på 2,1 MSEK är inkluderade i emissionskostnaderna på 4,2 MSEK.

  Belopp anges bara för tre parter om sammanlagt 8 mkr av totalt 25,7 mkr som finns i teckningsförbindelser/föremissionslån.

  Säljaren Talentic AB nämns 8 gånger i prospektet men bara en gång, i en fotnot, nämns det att det bolag som ägs av person som är CTO och styrelseledamot. Det ger intrycket att bolaget medvetet försökt minimera vetskapen om detta.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.