Trianon TRIAN B 39.6% från IPO


Teckningskurs: 48 kr Senaste kurs: 67.0 kr TRIAN B -0.3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-06-19
Första handelsdag
2017-06-21
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Trianon
VD Olof Andersson
Styrelseordförande Mats Cederholm
Omsättning Mkr 192 Mkr
Antal anställda 34
Börsvärde efter notering 1650 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 34.4 miljoner
Hemsida www.trianon.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (60% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 1650 Mkr
Teckningskurs 48 kr
Sista teckningsdag 2017-06-19
Antal flaggor 0 st
Teckningsåtagande Mkr 250 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (3.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Handelsbanken, Carnegie
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Vinge

Storägare

Ägare Innehav Andel
Olof Andersson 505 Mkr 30.6%
Briban Invest 505 Mkr 30.6%
Martin Gren 60 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Olof Andersson 129.3 Mkr 25.9%
Briban Invest 129.3 Mkr 25.9%
Cedelma 16.5 Mkr 3.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Martin Gren 100 Mkr 20%
LMK 60 Mkr 12%
Länsförsäkringar 60 Mkr 12%
PriorNilsson 30 Mkr 6%
Totalt åtagande: 250 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Finansiell data för Trianon

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 85.5 Mkr 78.5 Mkr 73.9 Mkr 71.2 Mkr 62.6 Mkr
Rörelseresultat 46.0 Mkr 36.5 Mkr 33.3 Mkr 41.5 Mkr 35.4 Mkr
Vinst efter skatt 74.6 Mkr 50.5 Mkr 75.2 Mkr 39.4 Mkr 126.6 Mkr
Nettoskuld 3008.5 Mkr 2907.2 Mkr 2471.9 Mkr 2382.7 Mkr 2335.4 Mkr
Börsvärde 2412.4 Mkr 1738.9 Mkr 1589.9 Mkr 1553.0 Mkr 1499.6 Mkr
P/E-tal 10.5 6.4 5.0 3.8 3.1
EV / Sales 17.5 16.2 15.5 16.3 17.9
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 309.1 Mkr 261.7 Mkr 174.4 Mkr
Rörelseresultat 157.3 Mkr 137.2 Mkr 92.7 Mkr
Vinst efter skatt 239.7 Mkr 340.2 Mkr 401.9 Mkr
Nettoskuld 3008.5 Mkr 2471.9 Mkr 1804.0 Mkr
Börsvärde 2412.4 Mkr 1589.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 10.5 5.0 0.0
EV / Sales 17.5 15.5 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata