Touchtech TOUCH -17.4% från IPO


Teckningskurs: 6.9 kr Senaste kurs: 5.7 kr TOUCH 2.5% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-11-06
Första handelsdag
2017-11-22
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Touchtech
VD Deniz Chaban
Styrelseordförande Gösta Blomqvist
Omsättning Mkr 4 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.2 miljoner
Hemsida www.touchtech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Teckningskurs 6.9 kr
Sista teckningsdag 2017-11-06
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Deniz Chaban 7.5 Mkr 15.1%
Greenfield 5 Mkr 10.1%
Sebastian Hartman 4.7 Mkr 9.4%
Almi 4.6 Mkr 9.1%
Sonny Johansson 2 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Per Nilsson 0.3 Mkr 3.2%
Christian Berger, m.fl. 0.3 Mkr 2.5%
Oliver Molse, m.fl. 0.2 Mkr 1.6%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 1.3%
Sonny Johansson 0.3 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 5.2 Mkr 52%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Touchtech 2 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Touchtech använder InWest som rådgivare, där företrädare har ägarintressen och ingått teckningsförbindelser.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Touchtech har haft en relativ kursutveckling om -11 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Touchtech

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 1.1 Mkr 1.2 Mkr 1.2 Mkr
Rörelseresultat -1.2 Mkr -2.0 Mkr -1.7 Mkr
Vinst efter skatt -1.2 Mkr -2.0 Mkr -1.8 Mkr
Nettoskuld -5.7 Mkr -7.5 Mkr -10.0 Mkr
Börsvärde 37.6 Mkr 47.5 Mkr 47.5 Mkr
P/E-tal -5.6 -7.4 -9.4
EV / Sales 5.2 6.6 5.7
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 4.2 Mkr 4.3 Mkr 3.0 Mkr
Rörelseresultat -6.6 Mkr -4.4 Mkr -2.2 Mkr
Vinst efter skatt -6.8 Mkr -4.5 Mkr -2.2 Mkr
Nettoskuld -5.7 Mkr -10.9 Mkr -0.1 Mkr
Börsvärde 37.6 Mkr 50.6 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -5.6 -11.2 0.0
EV / Sales 5.2 6.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata