Topright TOPR MTF -58% från IPO


Teckningskurs: 9.75 kr Senaste kurs: 4.1 kr TOPR MTF 2.3% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-09-15
Första handelsdag
2017-12-15
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Topright
VD Anders Myrbäck
Styrelseordförande Fredrik Skarke
Omsättning Mkr -
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 120 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.3 miljoner
Hemsida toprightnordic.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 19 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 120 Mkr
Teckningskurs 9.75 kr
Sista teckningsdag 2017-09-15
Antal flaggor 8 st
Teckningsåtagande Mkr 19 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor Eminova FK
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
FAAV Invest 14.4 Mkr 12%
SvFFAB 12 Mkr 10%
Yimyame 7.7 Mkr 6.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fredrik Skarke 18.9 Mkr 100%
Totalt åtagande: 18.9 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Topright 8 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Topright-aktien börjas handla 91 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Topright har 2017 genomfört en nyemission till en kurs om cirka 1,3 kr (justerat för split). Teckningskursen i noteringen är 9,75 kr. Efter kontakt med bolaget har vi fått förklarat att den låga kursen är resultatet av ingångna överenskommelser från långt tidigare.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Topright angav i prospektet att 100 procent av erbjudandet var täckt av teckningsförbindelser. I efterhand verkar det snarare handlat om garantiåtaganden. När Börsplus kontaktat bolaget menar man att det från början kommunicerades att emissionen var garanterad till 100 procent.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Topright får inte ihop siffrorna när man ska förklara vad emissionslikviden ska användas till.

 • Försenad process 2 st

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Topright förlängde teckningsperioden och meddelade senare att man skulle noteras mot slutet av oktober. Första handelsdag blev i december. Börsplus delar ut två flaggor.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Topright föll med -27 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Topright har haft en relativ kursutveckling om -57 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Topright

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 1.9 Mkr 2.6 Mkr 1.1 Mkr 4.2 Mkr
Rörelseresultat -4.3 Mkr -4.4 Mkr -9.5 Mkr 0.3 Mkr
Vinst efter skatt -4.3 Mkr -4.4 Mkr -9.6 Mkr 0.2 Mkr
Nettoskuld 1.6 Mkr 0.0 Mkr -2.1 Mkr -0.1 Mkr
Börsvärde 52.7 Mkr 121.1 Mkr 109.5 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.9 -8.8 -11.7 0.0
EV / Sales 8.3 13.9 18.4 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 5.6 Mkr 5.2 Mkr 1.6 Mkr 0.9 Mkr
Rörelseresultat -18.2 Mkr -9.3 Mkr -1.2 Mkr -0.9 Mkr
Vinst efter skatt -18.2 Mkr -9.3 Mkr -1.3 Mkr -1.0 Mkr
Nettoskuld 1.6 Mkr -2.1 Mkr 0.5 Mkr 0.7 Mkr
Börsvärde 52.7 Mkr 109.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.9 -11.7 0.0 0.0
EV / Sales 8.3 18.4 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata