Terranet TERRNT B -55.4% från IPO


Teckningskurs: 13 kr Senaste kurs: 5.8 kr TERRNT B -6.1% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-05-18
Första handelsdag
2017-05-30
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Terranet
VD Per-Olof Johannesson
Styrelseordförande Christian Lagerling
Omsättning Mkr -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 312 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 24.0 miljoner
Hemsida terranet.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 95%
Börsvärde efter notering 312 Mkr
Teckningskurs 13 kr
Sista teckningsdag 2017-05-18
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 85 Mkr
Garantiåtagande Mkr 10 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Vator
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Eminova FK, Baker & McKenzie

Storägare

Ägare Innehav Andel
Danir 23.4 Mkr 7.5%
Håkan Thysell 11.4 Mkr 3.7%
Måns Hultman 9.7 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ålandsbanken Ingen uppgift Ingen uppgift
Sverker Martin-Löf Ingen uppgift Ingen uppgift
Leif GW Persson Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 85 Mkr 85%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ålandsbanken 10 Mkr 10 Mkr
Totalt åtagande: 10 Mkr 10%

Flaggor Terranet 2 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Terranet betalar cirka 12 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 12,0 procent av erbjudandet.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Terranet har haft en relativ kursutveckling om -22 procent sedan noteringen.

Nyheter om Terranet

Inga nyheter hittades för Terranet.

Finansiell data för Terranet

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 1.3 Mkr 1.7 Mkr 1.3 Mkr 1.6 Mkr 2.2 Mkr
Rörelseresultat -15.3 Mkr -11.5 Mkr -16.1 Mkr -13.5 Mkr -16.6 Mkr
Vinst efter skatt -15.3 Mkr -11.4 Mkr -16.1 Mkr -13.5 Mkr -16.6 Mkr
Nettoskuld -33.1 Mkr -45.9 Mkr -62.4 Mkr -75.0 Mkr -92.9 Mkr
Börsvärde 159.7 Mkr 650.6 Mkr 572.7 Mkr 543.4 Mkr 543.4 Mkr
P/E-tal -2.8 -11.3 -9.8 -9.0 -8.9
EV / Sales 12.4 49.7 40.1 40.6 37.8
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 5.9 Mkr 5.6 Mkr 2.7 Mkr 0.4 Mkr
Rörelseresultat -56.4 Mkr -58.6 Mkr -37.6 Mkr -18.0 Mkr
Vinst efter skatt -56.4 Mkr -58.7 Mkr -37.6 Mkr -18.0 Mkr
Nettoskuld -33.1 Mkr -62.4 Mkr -4.4 Mkr 0.4 Mkr
Börsvärde 159.7 Mkr 572.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.8 -9.8 0.0 0.0
EV / Sales 12.4 40.1 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata