Teqnion TEQ 49.2% från IPO


Teckningskurs: 26 kr Senaste kurs: 38.8 kr TEQ -3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-03-28
Första handelsdag
2019-04-04
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Teqnion
VD Johan Steene
Styrelseordförande Per Berggren
Omsättning Mkr 296 Mkr
Antal anställda 154
Börsvärde efter notering 419 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.63 miljoner aktier (59.7%)
Antal aktier efter notering 16.1 miljoner
Hemsida teqnion.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 80 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80.9%
Börsvärde efter notering 419 Mkr
Teckningskurs 26 kr
Sista teckningsdag 2019-03-28
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 65 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 7 Mkr (8.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Törngren Magnell, Nordnet Bank, Avanza Bank, Aktieinvest FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vixar 154.8 Mkr 36.9%
Creades 32.5 Mkr 7.8%
Erik Surén 30.2 Mkr 7.2%
Jonas Häggqvist 24.5 Mkr 5.9%
Johan Steene 24.1 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Creades 32.5 Mkr 40.6%
Consensus Asset Management 16.3 Mkr 20.3%
Aktia Fondbolag 7.5 Mkr 9.4%
Familjen Hamberg 5.9 Mkr 7.3%
Familjen Kjell 2.6 Mkr 3.3%
Totalt åtagande: 64.7 Mkr 80.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Teqnion 2 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Teqnion genomförde under Q1 2018 en nyemission om 20 mkr till kursen 10,80 och nu i januari 2019 genomfördes två emissioner om sammanlagt 1,6 mkr till kursen 18,50. Det betyder att värdet på aktierna i första emissionen på ett år ökat med 141 procent i värde och aktierna som gavs ut i början på detta år har ökat med 40 procent.

  Teqnions VD Johan Steene svarar:

  Värderingen av Teqnion vid nyemissionen i Q1 2018 gjordes till samma multiplar som i förestående IPO. Ökningen i värderingen är således en funktion av koncernens resultattillväxt. De mindre emissionerna var endast riktade till vår personal samt nyckelpersoner och byggde på liknande värderingsprinciper.

 • Storaffär inför IPO

  Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


  Teqnion har i maj, november och december 2018 förvärvat bolag som mer än dubblerat nettoomsättningen i Teqnion. Det ingår visserligen i bolagets affärsidé att förvärva bolag men när det sker så stora förvärv tätt inpå IPO:n så anser vi det motiverat att hissa en flagga.

  Teqnions VD Johan Steene svarar:

  I Teqnions affärsidé ingår att förvärva fina bolag vilket vi hade förmånen att göra under 2018. Våra dotterbolag drivs som entreprenörsledda och lönsamma autonoma enheter vilka inte drabbas av den produktivitetsnedgång och de kostnader som ofta förknippas med de integrationsprojekt som ofta följer företagsförvärv.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.