Tectona Capital TCAB MTF B -33.3% från IPO


Teckningskurs: 2.7 kr Senaste kurs: 1.8 kr TCAB MTF B 0% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-12-07
Första handelsdag
2018-04-13
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tectona Capital
VD Johan Skålén
Styrelseordförande Jason Tummings
Omsättning Mkr -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.55 miljoner aktier (27.7%)
Antal aktier efter notering 16.4 miljoner
Hemsida www.tectona.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 9 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Teckningskurs 2.7 kr
Sista teckningsdag 2017-12-07
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (7.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Axier
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Mangold FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Skålén 11.2 Mkr 25.3%
Nicklas Jörgensen 3.4 Mkr 7.7%
Bengt Thorn 2.1 Mkr 4.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Tectona Capital 6 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Tectona Capital-aktien börjas handla 127 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Tectona Capitals vd står under lock-up i 12 månader men avser att sälja 15 procent av antalet tecknade aktier i samband med noteringen.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  I Tectona Capitals prospekt finns varken resultat- eller balansräkning.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Tectona Capital föll med -4 procent under den första handelsdagen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Tectona Capital tecknades till 28 procent.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Tectona Capital har haft en relativ kursutveckling om -21 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Tectona Capital

Q4-2017
Omsättning -
Rörelseresultat -
Vinst efter skatt -
Nettoskuld -
Börsvärde 25.3 Mkr
P/E-tal -7.4
EV / Sales 13.0
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 1.9 Mkr 1.7 Mkr
Rörelseresultat -3.2 Mkr 2.9 Mkr
Vinst efter skatt -3.4 Mkr 2.5 Mkr
Nettoskuld 3.0 Mkr 3.3 Mkr
Börsvärde 25.3 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -7.4 0.0
EV / Sales 13.0 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata