Tangiamo Touch TANGI -86% från IPO


Teckningskurs: 5 kr Senaste kurs: 0.7 kr TANGI 0.3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-03-17
Första handelsdag
2017-04-06
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Tangiamo Touch
VD Mats Nordahl
Styrelseordförande Jan Bengtsson
Omsättning Mkr 4 Mkr
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 97 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 19.4 miljoner
Hemsida www.tangiamo.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80.9%
Börsvärde efter notering 97 Mkr
Teckningskurs 5 kr
Sista teckningsdag 2017-03-17
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 14 Mkr
Garantiåtagande Mkr 5 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (15.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aqurat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Glenn Mörk 7.1 Mkr 7.3%
G&W FK 3.4 Mkr 3.6%
Niclas Löwgren 2.2 Mkr 2.3%
Gerhard Dal 1.8 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat 14 Mkr 59.6%
Totalt åtagande: 14 Mkr 59.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ospecifierat 5 Mkr 21.3 Mkr
Totalt åtagande: 5 Mkr 21.3%

Flaggor Tangiamo Touch 6 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Tangiamos använder G&W som certified adviser, samtidigt som G&W är teckningsåtagare.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Tangiamo Touch visar ingen förteckning för varken teckningsåtagare eller garanter.

 • Utökat erbjudande trots klent intresse

  Det är en stor varningsflagga om ett IPO-erbjudande ökas (via t.ex. övertilldelningsoption) trots att intresset från investerare varit svagt. Det kan tyda på att aktien är överprissatt eller att bolaget/ägarna gör allt för att få in pengar oavsett konsekvenser för börskursen.


  Tangiamo Touch utnyttjar övertilldelningsoptionen trots en teckningsgrad om drygt 134 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Tangiamo Touch föll med -24 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Tangiamo Touch har haft en relativ kursutveckling om -50 procent sedan noteringen.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Tangiamo Touch betalar cirka 4 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 15,7 procent av erbjudandet.

Nyheter om Tangiamo Touch

Inga nyheter hittades för Tangiamo Touch.

Finansiell data för Tangiamo Touch

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 2.0 Mkr 1.7 Mkr 2.4 Mkr
Rörelseresultat -3.2 Mkr -4.0 Mkr -3.0 Mkr
Vinst efter skatt -3.2 Mkr -4.0 Mkr -3.0 Mkr
Nettoskuld -1.9 Mkr -4.2 Mkr -7.7 Mkr
Börsvärde 12.5 Mkr 75.5 Mkr 77.2 Mkr
P/E-tal -1.2 -9.2 -22.9
EV / Sales 0.7 3.4 2.7
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 11.6 Mkr 24.3 Mkr 3.5 Mkr
Rörelseresultat -10.3 Mkr -3.5 Mkr -4.5 Mkr
Vinst efter skatt -10.2 Mkr -3.5 Mkr -4.6 Mkr
Nettoskuld -1.9 Mkr -10.3 Mkr -8.7 Mkr
Börsvärde 12.5 Mkr 79.6 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.2 -22.6 0.0
EV / Sales 0.7 2.8 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata