SSM Holding SSM -83.1% från IPO


Teckningskurs: 59 kr Senaste kurs: 10.0 kr SSM -0.1% idag
Lista
OMX Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-04-04
Första handelsdag
2017-04-06
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag SSM Holding
VD Mattias Roos
Styrelseordförande Anders Janson
Omsättning Mkr 650 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 2316 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 39.3 miljoner
Hemsida www.ssmlivinggroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 579 Mkr (93% nyemission)
Säkrad andel (%) 31.1%
Börsvärde efter notering 2316 Mkr
Teckningskurs 59 kr (54.00 - 64.00)
Sista teckningsdag 2017-04-04
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 180 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (6.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, SEB
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Hammarskiöld

Storägare

Ägare Innehav Andel
Eurodevelopment Holding 1701.3 Mkr 73.5%
Länsförsäkringar 93.3 Mkr 4%
Malmegårds Fastighet 56 Mkr 2.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Eurodevelopment Holding 74.6 Mkr 12.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Länsförsäkringar 100 Mkr 17.3%
Malmegårds Fastighet 60 Mkr 10.4%
Grandholm Fastighet 20 Mkr 3.5%
Totalt åtagande: 180 Mkr 31.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor SSM Holding 3 st

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  SSM har ett brett kursintervall och antalet aktier som bjuds är beroende av flera faktorer.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  SSM Holding föll med -1 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  SSM Holding har haft en relativ kursutveckling om -71 procent sedan noteringen.

Finansiell data för SSM Holding

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 52.5 Mkr 73.1 Mkr 95.5 Mkr
Rörelseresultat 2.9 Mkr 1.4 Mkr 7.9 Mkr
Vinst efter skatt -4.6 Mkr -8.5 Mkr 1.6 Mkr
Nettoskuld 158.6 Mkr 118.8 Mkr 232.6 Mkr
Börsvärde 365.4 Mkr 1344.8 Mkr 1447.8 Mkr
P/E-tal -25.9 12.6 11.5
EV / Sales 1.6 3.9 3.5
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 328.4 Mkr 516.2 Mkr 649.9 Mkr
Rörelseresultat 16.5 Mkr 170.2 Mkr 187.1 Mkr
Vinst efter skatt -14.0 Mkr 139.2 Mkr 144.7 Mkr
Nettoskuld 158.6 Mkr 180.4 Mkr 459.5 Mkr
Börsvärde 365.4 Mkr 1449.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -25.9 10.4 0.0
EV / Sales 1.6 3.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata