SECITS SECI -65% från IPO


Teckningskurs: 13.71 kr Senaste kurs: 4.8 kr SECI -1.8% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-03-16
Första handelsdag
2017-05-11
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag SECITS
VD Hans Molin
Styrelseordförande Gerhard Larsson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.7 miljoner
Hemsida www.secits.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 18 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 86.1%
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Teckningskurs 13.71 kr
Sista teckningsdag 2017-03-16
Antal flaggor 8 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 16 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pavi IT 17.8 Mkr 17%
Bjässbodarna Invest 17.8 Mkr 17%
Talien Invest 14.4 Mkr 13.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Per Vasilis 2 Mkr 11.1 Mkr
Ehsan Ashrafi 2.5 Mkr 13.9 Mkr
Alexander Albedj 5 Mkr 27.8 Mkr
Formue Nord 3 Mkr 16.7 Mkr
Totalt åtagande: 15.5 Mkr 86.1%

Flaggor SECITS 8 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  SECITS är täckt av garantiåtaganden till cirka 86 procent.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  SECITS-aktien börjas handla 56 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  SECITS anger att man ska noteras på någon av de svenska MTF-marknadsplatserna. Vilken det blir exakt framgår inte.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  SECITS har ett prospekt där ord och belopp saknas på flera ställen.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  SECITS bedömde att den första handelsdagen skulle inträffa runt den 17 april 2017. Bolagets första dag som noterat bolag inträffade istället den 11 maj 2017.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  SECITS tecknades till 93 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  SECITS föll med -28 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  SECITS har haft en relativ kursutveckling om -22 procent sedan noteringen.

Nyheter om SECITS

Inga nyheter hittades för SECITS.

Finansiell data för SECITS

Q2-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 23.7 Mkr 13.9 Mkr 11.7 Mkr
Rörelseresultat -7.2 Mkr -10.8 Mkr -3.6 Mkr
Vinst efter skatt -6.5 Mkr -8.9 Mkr -3.4 Mkr
Nettoskuld 11.6 Mkr 2.2 Mkr 1.5 Mkr
Börsvärde 44.4 Mkr 111.7 Mkr 91.6 Mkr
P/E-tal -2.9 -9.1 -20.8
EV / Sales 1.5 4.5 3.8
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 37.6 Mkr 25.6 Mkr 15.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -18.0 Mkr -14.3 Mkr -1.9 Mkr -0.1 Mkr
Vinst efter skatt -15.4 Mkr -12.3 Mkr -2.1 Mkr -0.1 Mkr
Nettoskuld 11.6 Mkr 2.2 Mkr 3.9 Mkr 1.8 Mkr
Börsvärde 44.4 Mkr 111.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.9 -9.1 0.0 0.0
EV / Sales 1.5 4.5 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata