Seafire SEA MTF -53.3% från IPO


Teckningskurs: 12 kr Senaste kurs: 5.6 kr SEA MTF -0.9% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-10-13
Första handelsdag
2017-11-16
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Seafire
VD Johan Bennarsten
Styrelseordförande Joachim Berner
Omsättning Mkr -
Antal anställda 20
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 4.6 miljoner
Hemsida seafireab.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Teckningskurs 12 kr
Sista teckningsdag 2017-10-13
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 6 Mkr
Garantiåtagande Mkr 10 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (25.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Invesdor, Aqurat, DLA Piper

Storägare

Ägare Innehav Andel
Fireseas 17.1 Mkr 30.7%
Brohuvudet 7.3 Mkr 13%
Hans Sköld 3.1 Mkr 5.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fireseas 1 Mkr 5%
Lendau Capital 1.5 Mkr 7.5%
Johan Bennarsten 1 Mkr 5%
Johan Andersson 0.7 Mkr 3.5%
Totalt åtagande: 6 Mkr 30%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Jens Miöen 1.8 Mkr 9.2 Mkr
Gerhard Dal 1.4 Mkr 6.9 Mkr
Per Vasilis 0.9 Mkr 4.6 Mkr
LMK 0.9 Mkr 4.6 Mkr
Göran Månsson 0.9 Mkr 4.6 Mkr
Totalt åtagande: 10 Mkr 50%

Flaggor Seafire 6 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Seafire är täckt av garantiåtaganden till cirka 50 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Seafire betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 25,5 procent av erbjudandet.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Seafires notering sköts upp med 6 dagar.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Seafire tecknades till 80 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Seafire föll med -33 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Seafire har haft en relativ kursutveckling om -81 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Seafire

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 5.1 Mkr 5.7 Mkr -
Rörelseresultat -1.5 Mkr -1.7 Mkr -
Vinst efter skatt -1.7 Mkr -1.8 Mkr -
Nettoskuld 1.9 Mkr 7.0 Mkr -
Börsvärde 21.1 Mkr 34.9 Mkr 36.4 Mkr
P/E-tal -2.7 -5.5 -8.5
EV / Sales 1.1 1.8 1.6
RTM (12mån) Helår 2017
Omsättning 20.5 Mkr 24.1 Mkr
Rörelseresultat -7.3 Mkr -3.6 Mkr
Vinst efter skatt -7.9 Mkr -4.3 Mkr
Nettoskuld 1.9 Mkr 2.3 Mkr
Börsvärde 21.1 Mkr 36.4 Mkr
P/E-tal -2.7 -8.5
EV / Sales 1.1 1.6

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata