Samtrygg SAMT MTF B -18.6% från IPO


Teckningskurs: 7 kr Senaste kurs: 5.7 kr SAMT MTF B 2.7% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2016-12-21
Första handelsdag
2017-03-15
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Samtrygg
VD Marcus Lindström
Styrelseordförande Barbro Engman
Omsättning Mkr 76 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 53 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.5 miljoner
Hemsida www.samtrygg.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 5 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63.6%
Börsvärde efter notering 53 Mkr
Teckningskurs 7 kr
Sista teckningsdag 2016-12-21
Antal flaggor 7 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 3 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (14.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Marcus Lindström 16.2 Mkr 30.7%
Jakob Tivell 6.6 Mkr 12.5%
Cantiagona 4.7 Mkr 8.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Abelco 2.9 Mkr 59.2 Mkr
R.Näsström 0.2 Mkr 4.4 Mkr
Totalt åtagande: 3.1 Mkr 63.6%

Flaggor Samtrygg 7 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Samtrygg är täckt av garantiåtaganden till cirka 64 procent.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Samtrygg-aktien börjas handla 84 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Samtrygg visar ingen finansiell rådgivare i prospektet.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Samtryggs första planerade handelsdag var den 31 januari 2017. Istället blev första handelsdag den 15 mars 2017.

 • Utökat erbjudande trots klent intresse

  Det är en stor varningsflagga om ett IPO-erbjudande ökas (via t.ex. övertilldelningsoption) trots att intresset från investerare varit svagt. Det kan tyda på att aktien är överprissatt eller att bolaget/ägarna gör allt för att få in pengar oavsett konsekvenser för börskursen.


  Samtrygg utnyttjar sin övertilldelningsoption trots teckningsgraden om 124 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Samtrygg föll med -39 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Samtrygg har haft en relativ kursutveckling om -74 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Samtrygg

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 27.8 Mkr 24.6 Mkr 22.8 Mkr 22.0 Mkr 22.7 Mkr
Rörelseresultat 0.7 Mkr -1.5 Mkr -0.1 Mkr -1.1 Mkr -0.1 Mkr
Vinst efter skatt 0.7 Mkr -1.5 Mkr -0.3 Mkr -1.1 Mkr -0.1 Mkr
Nettoskuld -4.2 Mkr -4.8 Mkr -6.9 Mkr -7.8 Mkr -8.4 Mkr
Börsvärde 42.7 Mkr 23.1 Mkr 28.1 Mkr 29.9 Mkr 29.9 Mkr
P/E-tal -19.1 -7.6 -11.1 -11.7 -30.7
EV / Sales 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 97.2 Mkr 90.4 Mkr 78.0 Mkr 55.1 Mkr
Rörelseresultat -2.0 Mkr -2.3 Mkr 0.4 Mkr 0.2 Mkr
Vinst efter skatt -2.2 Mkr -2.5 Mkr 0.2 Mkr 0.1 Mkr
Nettoskuld -4.2 Mkr -6.9 Mkr -4.4 Mkr -1.1 Mkr
Börsvärde 42.7 Mkr 28.1 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -19.1 -11.1 0.0 0.0
EV / Sales 0.4 0.2 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata