S2Medical S2M 69.7% från IPO


Teckningskurs: 14.5 kr Senaste kurs: 24.6 kr S2M 4.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-11-16
Första handelsdag
2018-11-28
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag S2Medical
VD Petter Sivlér
Styrelseordförande Martin Zetterström
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 164 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.9 miljoner aktier (16.8%)
Antal aktier efter notering 11.3 miljoner
Hemsida www.s2m.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51.5%
Börsvärde efter notering 164 Mkr
Teckningskurs 14.5 kr
Sista teckningsdag 2018-11-16
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 21 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor Partner FK
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
SivlerSkog Group 72.5 Mkr 44.3%
BigState International 3.5 Mkr 2.2%
Strategic Wisdom Nordic 2.4 Mkr 1.5%
Cormac Invest 2 Mkr 1.2%
Arbona Growth 23.8 Mkr 14.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
BigState International 3.5 Mkr 8.8%
Consensus Lighthouse Asset 2 Mkr 5%
T-bolaget 2 Mkr 5%
Gerhard Dal 0.6 Mkr 1.5%
Martin Zetterström 1 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 20.6 Mkr 51.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor S2Medical 2 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  S2Medical gjorde under november 2017 en nyemission till en teckningskurs på 8 kronor. Detta kan jämföras med nuvarande teckningskurs på 14,50 kronor.

  I juli 2018 gjordes en nyemission till teckningskurs på 10 kronor.

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  S2Medical har affärer med fyra bolag som har kopplingar till storägaren SivlerSkog Group.