Risk Intelligence RISK -44% från IPO


Teckningskurs: 6.25 DKK Senaste kurs: 3.5 DKK RISK 1.7% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-07-31
Första handelsdag
2018-08-17
Börsplus analys
Läs analysen

1) Garantiåtaganden är vederlagsfria 2) Belopp i Mkr är växlade till kursen DKK/SEK 1,39 3) Emissionskostnaden är avrundad från 1,6 Mkr till 2,0 Mkr

Bolagsfakta vid notering

Bolag Risk Intelligence
VD Hans Tino Hansen
Styrelseordförande Jan Holm
Omsättning Mkr 15 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.29 miljoner aktier (43%)
Antal aktier efter notering 7.7 miljoner
Hemsida riskintelligence.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 17 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73.2%
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Teckningskurs 6.25 DKK
Sista teckningsdag 2018-07-31
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 10 Mkr
Garantiåtagande Mkr 3 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (9.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Hans Tino Hansen 26 Mkr 39%
Polaris Maritime 4 Mkr 6%
Stefan Nonboe 3 Mkr 4.5%
Stig Streit Jensen 1.1 Mkr 1.7%
Jimmie Landerman 0.9 Mkr 1.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Mellentin 0.7 Mkr 4.2%
Claus Hansen 0.4 Mkr 2.1%
Gerhard Dal 0.4 Mkr 2.1%
Jens Miöen 0.3 Mkr 1.9%
Jan Holm 0.1 Mkr 0.8%
Med flera
Totalt åtagande: 9.7 Mkr 58.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Jens Olsson 0.4 Mkr 2.2 Mkr
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1.8 Mkr
Jimmie Landerman 0.3 Mkr 1.8 Mkr
Paginera Invest 0.3 Mkr 1.8 Mkr
Christian Månsson 0.2 Mkr 0.9 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 2.5 Mkr 14.9%

Flaggor Risk Intelligence 2 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Risk Intelligence har utfärdat teckningsoptioner till rådgivaren Gemstone Capital, med inlösen på samma kurs som teckningskursen i erbjudandet. Bolaget redogör för detta på ett bra sätt på sidan 41 i prospektet.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Risk Intelligence har haft en relativ kursutveckling om -33 procent sedan noteringen.