Ridercam 0% från IPO


Teckningskurs: 5.75 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-03-20
Första handelsdag
2019-12-31
Börsplus analys
Läs analysen

Ridercam sköt upp sin notering på grund av att styrelseordförande avgick. Bolagets finansiella rådgivare Mangold meddelar att teckningstiden förlängts till 2019-03-20. Vilken den första handelsdagen är framgår inte.

Första handelsdag 2019-12-31

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ridercam
VD Dominic Berger
Styrelseordförande Per Tamm
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3 miljoner aktier (10.2%)
Antal aktier efter notering 29.5 miljoner
Hemsida www.ridercamsystems.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 170 Mkr
Teckningskurs 5.75 kr
Sista teckningsdag 2019-03-20
Antal flaggor 9 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (0% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pinq Mango Capital Partners, Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Angel Business Club Nominess 57.3 Mkr 33.7%
Jens Scheberg 26.3 Mkr 15.5%
Craig Blake Jones 18.7 Mkr 11%
Dominic Berger 16.6 Mkr 9.8%
WAP Irrevocable Trust 6.6 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Ridercam 9 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Under 2018 genomförde Ridercam tre emissioner till en teckningskurs på 1 SEK och 3 SEK, detta går att jämföra med nuvarande erbjudande där teckningskursen är satt till 5,75 SEK.

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Ridercams prospekt saknar en mängd viktig information så som till exempel emissionskostnad, antal anställda och datum för tidigare emissioner. Vi väljer att dela ut två flaggor under samma kategori här.

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Ridercam har valt Pinq Mango Capital Partners som deras rådgivare i listningsprocessen. Pinq Mango är en liten och sparsamt förekommande firma och kan anses vara ett udda val av rådgivare för en listning på First North.

 • Storaffär inför IPO

  Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


  Den 4 oktober 2018 förvärvade Ridercam AB alla utestående aktier i Ridercam Systems Ltd vilket innebär en väsentlig förändring för bolaget.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Ridercams VD Dominic Berger har genom sitt konsultbolag utfört tjänster åt Ridercams Systems Ltd. Utöver det har Dominic Berger lånat ut pengar till bolaget samt ingått investerings- och låneavtal via Angel Equity International Limited där Dominic är styrelseledamot.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Ridercam-aktien börjas handla 286 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Ridercam har avbrutit noteringsprocessen på grund av att ordförande har avgått från styrelsen. Ridercam uppger att de kommer återuppta arbetet med att notera bolaget efter att en extra bolagsstämma har utsett en ny ordförande. Det väntas ske vecka 12 2019.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  Ridercam skriver i ett pressmeddelande att bolaget dragit tillbaka sin ansökan tills en ny ordförande har kunnat utses. Om bolagets ambition fortfarande är att notera sig på First North framgår inte.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.

Nyheter om Ridercam

Inga nyheter hittades för Ridercam.