Realfiction REALFI -11.8% från IPO


Teckningskurs: 7.6 kr Senaste kurs: 6.5 kr REALFI -3.6% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-05-24
Första handelsdag
2017-07-14
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Realfiction
VD Clas Dyrholm
Styrelseordförande Mikael Kjaer
Omsättning Mkr 20 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 11.6 miljoner
Hemsida www.realfiction.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 69.7%
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Teckningskurs 7.6 kr
Sista teckningsdag 2017-05-24
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 10 Mkr
Garantiåtagande Mkr 5 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor Sedermera FK
Övriga rådgivare 1CT Management

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ceranco Equity 24.3 Mkr 27.5%
Clape Holding 21.9 Mkr 24.7%
Artha Optimum 2.9 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 3.4 Mkr 15.9%
Amtran 4 Mkr 18.6%
Kent Ternrud 0.6 Mkr 2.9%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 46.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Amtran Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 5 Mkr 23.3%

Flaggor Realfiction 5 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Realfiction-aktien börjas handla 5 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  Realfiction har en nära kopplingar med samarbetspartnern AmTran där det dock är svårt att tyda de avtal som skrivits mellan parterna.

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Realfictions nyckelpersoner har i flera fall gemensam bakgrund i andra bolag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Realfictions notering försköts med knappt en månad efter att Nasdaq begärt förtydliganden.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Realfiction tecknades till cirka 88 procent. Garantiåtagarna täckte vederlagsfritt de sista 12 procenten upp till 100 procent.

Nyheter om Realfiction

Inga nyheter hittades för Realfiction.

Finansiell data för Realfiction

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 5.7 Mkr 6.3 Mkr 6.0 Mkr
Rörelseresultat -1.2 Mkr -3.8 Mkr -3.6 Mkr
Vinst efter skatt -1.5 Mkr -3.3 Mkr -3.9 Mkr
Nettoskuld 2.0 Mkr -2.6 Mkr -8.4 Mkr
Börsvärde 98.8 Mkr 219.0 Mkr 219.0 Mkr
P/E-tal -8.4 -17.8 -56.6
EV / Sales 4.7 10.9 34.8
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 21.3 Mkr 16.3 Mkr 19.6 Mkr
Rörelseresultat -13.2 Mkr -10.0 Mkr -3.4 Mkr
Vinst efter skatt -11.8 Mkr -8.7 Mkr -3.4 Mkr
Nettoskuld 2.0 Mkr -13.3 Mkr 1.2 Mkr
Börsvärde 98.8 Mkr 219.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -8.4 -25.0 0.0
EV / Sales 4.7 12.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata