Raytelligence RAYTL MTF -46.1% från IPO


Teckningskurs: 7.05 kr Senaste kurs: 3.8 kr RAYTL MTF 7.1% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-11-22
Första handelsdag
2018-12-20
Börsplus analys
Läs analysen

Eminova anges som huvudrådgivare trots sin begränsade roll som mentor och emissionsinstitut.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Raytelligence
VD Pelle Viberg
Styrelseordförande Jonas Vikbladh
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 60 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.72 miljoner aktier (43.7%)
Antal aktier efter notering 8.5 miljoner
Hemsida www.raytelligence.com/index.html
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 60 Mkr
Teckningskurs 7.05 kr
Sista teckningsdag 2018-11-22
Antal flaggor 0 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor Eminova FK
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Swedish Adrenaline 33.4 Mkr 55.7%
Gunnar Nilssons stiftelse 3.1 Mkr 5.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gunnar Nilsson Stiftelse 0.5 Mkr 5.3%
Peter Niman 0.4 Mkr 3.5%
Risk Management Consulting 0.2 Mkr 1.8%
Fredrik Lundqvist 0.2 Mkr 1.5%
Klas arvidson (via bolag) 0.2 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 5.2 Mkr 52%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Raytelligence 0 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Raytelligence gav under mars 2018 ut teckningsoptioner som ger rätten att teckna aktier till inlösenkursen 7,50 kr. Det ska jämföras med teckningskursen på 7,05 kr. Styrelse och ledning har inför noteringen makulerat sina optioner. 280 000 optioner återstår och ägs av personer som inte ingår i styrelse och ledning.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Raytelligence har missat att nämna i prospektet att VD/CTO har två släktingar/söner kopplade till bolaget. Vi väljer att flagga för bristfällig information och täta personkopplingar.

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Raytelligence VD/CTO har två släktingar/söner kopplade till bolaget.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Raytelligence tecknades till 92 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Raytelligence föll med -44 procent under den första handelsdagen.