Ranplan RPLAN -54.4% från IPO


Teckningskurs: 10.3 kr Senaste kurs: 4.7 kr RPLAN -0.1% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-06-08
Första handelsdag
2018-06-28
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ranplan
VD Alastair Williamson
Styrelseordförande Mats Andersson
Omsättning Mkr 13 Mkr
Antal anställda 57
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.47 miljoner aktier (7.3%)
Antal aktier efter notering 20.1 miljoner
Hemsida ranplanwireless.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 62 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Teckningskurs 10.3 kr
Sista teckningsdag 2018-06-08
Antal flaggor 8 st
Teckningsåtagande Mkr 10 Mkr
Garantiåtagande Mkr 52 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (24.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Naventus Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Setterwalls, Hagberg & Aneborn FK, Nordnet Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jinxing Xue 83.3 Mkr 40.2%
Hongbing Li & Qimei Wu 27 Mkr 13%
Joyce Yuhua Wu och Jie Zhang 21.3 Mkr 10.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Xiaoyun Li 4 Mkr 6.5%
Yibing Fang 2 Mkr 3.2%
Jinxing Xue 1.5 Mkr 2.4%
Hongbing Li 1 Mkr 1.6%
Yanzhao Dong 1 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 16.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Xiaoyun Li 5 Mkr 8.1 Mkr
Yibing Fang 3.5 Mkr 5.7 Mkr
Per Lindberg 30 Mkr 48.4 Mkr
LMK 5 Mkr 8.1 Mkr
Mats Andersson 2 Mkr 3.2 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 52 Mkr 83.9%

Flaggor Ranplan 8 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Ranplan är täckt av garantiåtaganden till cirka 84 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Ranplan betalar cirka 15 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 24,2 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Ranplan-aktien börjas handla 8 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Ranplan har styrelseledamöter som ställer upp med garantiåtaganden. Det inger inte förtroende för bolaget. Vi noterar också att ledning och styrelse har höga arvoden. Sammantaget motsvarar deras nuvarande årslöner (inklusive maximal rörlig ersättning samt pensioner) 51 procent av den rullande omsättningen.

  Börsplus har varit kontakt med bolaget som svarar:

  - Omkring två tredjedelar av garantiåtagandena är knutna till styrelsemedlemmar som har skyldighet att agera för bolagets långsiktiga intressen. Sådana åtaganden är, uppriktigt sagt, väldigt ovanligt (nästan oöverträffat för First North).

  - Ranplan baserar inte ersättning till ledning och styrelse baserat på tidigare försäljningsnivåer. Kompensationen ska kalibreras efter marknadsmässiga nivåer. Som ett exempel, baslönen för vd om 180,000 GBP anses inte alls överdriven.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Ranplan har nyligen ändrat sin bolagsstruktur vilket gör det svårt att se vilka villkor närtida emissioner haft. När vi jämför siffrorna från den tidigare strukturen är det dock klart att en värdestegring skett, samtidigt som bolaget mer än halverade sin omsättning 2017. Flaggan hade också kunnat gå under rubriken "Kort historik" eller "Rabatterad emission", hanteringen väcker helt klart frågor kring vad som hänt i bolaget.

  Börsplus har varit i kontakt med bolaget som svarar:

  - Vid den stundande börsnoteringen är den underförstådda pre-money värderingen, börsvärde exklusive nettokassa, omkring 145 Mkr. Alla jämförelser med tidigare kapitalinjektioner, precis som med exempelvis Spotify, måste så klart ta hänsyn till balansräkningen.

  - Totalt har nuvarande aktieägare investerat 11,4 MUSD i Ranplan. [Utöver detta har Ranplan mottagit bidrag om 3 MUSD]. I december 2017 tog Ranplan emot ett banbrytande godkännande från Verizon angående användet av bolagets produkter. Under det första kvartalet 2018 har Ranplan nästan dubblat sin försäljning jämfört med motsvarande kvartal 2017 och har även en stark orderbok. I ljuset av detta, anser vi inte att värderingen är hög.

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Ranplan har valt Naventus Corporare Finance som rådgivare. Det är en liten firma med kort historik.

  Börsplus har varit i kontakt med bolaget som svarar:

  - Naventus Corporate Finance grundades hösten 2017. Teamet som rådgivit Ranplan under transaktionen har också varit rådgivare för GomSpace (kapitalresning om 100 Mkr/kursutveckling om 476 %/börsvärde idag om cirka 2000 Mkr), Maha Energy (kapitalresning om 118 Mkr/kursutveckling om 85%/börsvärde idag om cirka 118 Mkr) och Index Pharmaceuticals (kapitalresning om 250 Mkr/kursutveckling om -12%/börsvärde idag om cirka 460 Mkr) i samband med deras framgångsrika börsnoteringar på Nasdaq First North.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Ranplan föll med -22 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Ranplan har haft en relativ kursutveckling om -56 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Ranplan

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 5.1 Mkr 5.0 Mkr 6.7 Mkr
Rörelseresultat 3.4 Mkr -19.7 Mkr -2.2 Mkr
Vinst efter skatt 3.5 Mkr -20.0 Mkr -2.2 Mkr
Nettoskuld -36.8 Mkr -55.6 Mkr -1.1 Mkr
Börsvärde 90.5 Mkr 170.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -3.8 -5.1 0.0
EV / Sales 2.2 5.6 -
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 20.3 Mkr 9.8 Mkr 22.2 Mkr
Rörelseresultat -23.6 Mkr -21.0 Mkr -9.0 Mkr
Vinst efter skatt -23.7 Mkr -21.0 Mkr -9.0 Mkr
Nettoskuld -36.8 Mkr -1.7 Mkr -4.7 Mkr
Börsvärde 90.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -3.8 0.0 0.0
EV / Sales 2.2 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata