Raketech RAKE -31.3% från IPO


Teckningskurs: 30 kr Senaste kurs: 20.6 kr RAKE 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-27
Första handelsdag
2018-06-29
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Nettoomsättningen har växlats till kursen EUR/SEK 10,25. 2018-06-23: Siffror för säljande aktieägare har rättats efter att tidigare varit felaktiga.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Raketech
VD Michael Holmberg
Styrelseordförande Christian Lundberg
Omsättning Mkr 192 Mkr
Antal anställda 95
Börsvärde efter notering 1137 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.66 miljoner aktier (20.2%)
Antal aktier efter notering 37.9 miljoner
Hemsida raketech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 470 Mkr (85% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 1137 Mkr
Teckningskurs 30 kr (26.00 - 34.00)
Sista teckningsdag 2018-06-27
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 35 Mkr (7.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Danske Bank, SEB
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Vinge

Storägare

Ägare Innehav Andel
Tobias Persson 176.9 Mkr 15.6%
Erik Skarp 100.6 Mkr 8.9%
Johan Svensson 95.3 Mkr 8.4%
Reine Beck 46.4 Mkr 4.1%
Marcus Ingemansson 33.8 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Tobias Persson 49.9 Mkr 10.6%
Marcus Ingemansson 12.5 Mkr 2.7%
Kristian Svensson 1.4 Mkr 0.3%
Martin Larsson 1.1 Mkr 0.2%
Bengt Sonnert 4.1 Mkr 0.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Raketech 3 st

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Raketech har ett kursintervall på 31 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Raketech föll med -5 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Raketech har haft en relativ kursutveckling om -25 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Raketech

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 73.2 Mkr 62.9 Mkr 51.2 Mkr
Rörelseresultat 38.3 Mkr 16.0 Mkr 23.0 Mkr
Vinst efter skatt 13.8 Mkr 6.2 Mkr 9.4 Mkr
Nettoskuld 15.1 Mkr -44.9 Mkr 301.2 Mkr
Börsvärde 738.2 Mkr 1117.7 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 19.8 27.7 0.0
EV / Sales 3.2 5.0 -
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 235.3 Mkr 179.0 Mkr 109.0 Mkr
Rörelseresultat 95.2 Mkr 92.0 Mkr 83.7 Mkr
Vinst efter skatt 37.3 Mkr 60.2 Mkr 79.8 Mkr
Nettoskuld 15.1 Mkr 260.8 Mkr -0.6 Mkr
Börsvärde 738.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 19.8 0.0 0.0
EV / Sales 3.2 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata