Quartiers Properties QUART -53.3% från IPO


Teckningskurs: 15 kr Senaste kurs: 7.0 kr QUART -10.3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-05-30
Första handelsdag
2017-06-21
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Quartiers Properties
VD Katri Lind
Styrelseordförande Jörgen Cederholm
Omsättning Mkr 4 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 551 Mkr
Nyckelpersoners ägande 16.93 miljoner aktier (46.1%)
Antal aktier efter notering 36.8 miljoner
Hemsida www.quartiersproperties.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 91 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 551 Mkr
Teckningskurs 15 kr
Sista teckningsdag 2017-05-30
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 91 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare DLA Piper, Monereo Meyer Marinel

Storägare

Ägare Innehav Andel
Egonomics 180 Mkr 32.7%
Bränneröd Fastighets 87.8 Mkr 15.9%
Rocet 57 Mkr 10.3%
LMK 45 Mkr 8.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 30.6 Mkr 33.5%
Leif Edlund 20 Mkr 21.9%
Rocet 6.5 Mkr 7.1%
Mats Invest 6.3 Mkr 6.9%
Egonomics 6 Mkr 6.6%
Totalt åtagande: 91.4 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Quartiers Properties 4 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Quartiers Properties-aktien börjas handla 22 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Quartiers genomför en företrädesemission och går till First North. Man har samtidigt en övertilldelningsoption riktad till allmänheten som motsvarar två tredjedelar av grunderbjudandet.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Quartiers Properties föll med -2 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Quartiers Properties har haft en relativ kursutveckling om -51 procent sedan noteringen.

Nyheter om Quartiers Properties

Inga nyheter hittades för Quartiers Properties.

Finansiell data för Quartiers Properties

Q2-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 3.2 Mkr 4.3 Mkr 5.2 Mkr
Rörelseresultat -5.2 Mkr 2.8 Mkr -4.4 Mkr
Vinst efter skatt 1.7 Mkr 21.9 Mkr -7.6 Mkr
Nettoskuld 173.0 Mkr 154.2 Mkr 148.3 Mkr
Börsvärde 316.9 Mkr 442.2 Mkr 584.8 Mkr
P/E-tal 13.5 31.0 652.3
EV / Sales 61.5 59.9 78.1
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 7.5 Mkr 9.5 Mkr 4.2 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -2.4 Mkr -1.6 Mkr -7.8 Mkr -3.5 Mkr
Vinst efter skatt 23.6 Mkr 14.3 Mkr 24.0 Mkr 24.4 Mkr
Nettoskuld 173.0 Mkr 154.2 Mkr 143.6 Mkr 161.7 Mkr
Börsvärde 316.9 Mkr 442.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 13.5 31.0 0.0 0.0
EV / Sales 61.5 59.9 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata