Qiiwi QIIWI 26.6% från IPO


Teckningskurs: 6.4 kr Senaste kurs: 8.1 kr QIIWI -3.7% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-10-02
Första handelsdag
2017-10-13
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Qiiwi
VD Erik Dale Rundberg
Styrelseordförande Naim Messo
Omsättning Mkr 6 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 47 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.4 miljoner
Hemsida www.qiiwi.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 62.7%
Börsvärde efter notering 47 Mkr
Teckningskurs 6.4 kr
Sista teckningsdag 2017-10-02
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 8 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sonny Johansson 4.3 Mkr 9.2%
Jetflex 4.3 Mkr 9.1%
Per Bernhult 2.7 Mkr 5.7%
Johanna Mörk 2.6 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sonny Johansson 3 Mkr 23.1%
Per Bernhult 0.9 Mkr 6.9%
Oliver Molse, m.fl. 0.7 Mkr 5.4%
Christian Berger, m.fl. 0.4 Mkr 2.7%
Holmenbacken 0.2 Mkr 1.2%
Totalt åtagande: 8.1 Mkr 62.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Qiiwi 1 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Qiiwi använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest har ägarintressen i bolaget och teckningsförbindelser i noteringen.

Finansiell data för Qiiwi

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.1 Mkr 0.1 Mkr 0.2 Mkr 0.1 Mkr 0.8 Mkr
Rörelseresultat -1.8 Mkr -1.5 Mkr -1.6 Mkr -0.6 Mkr -1.0 Mkr
Vinst efter skatt -1.8 Mkr -1.5 Mkr -1.6 Mkr -0.6 Mkr -1.0 Mkr
Nettoskuld -10.4 Mkr -11.6 Mkr -13.1 Mkr -2.2 Mkr -2.8 Mkr
Börsvärde 62.4 Mkr 95.6 Mkr 95.6 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.2 -20.2 -34.5 0.0 0.0
EV / Sales 3.1 6.3 8.3 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 0.5 Mkr 3.3 Mkr 3.6 Mkr 1.9 Mkr
Rörelseresultat -5.5 Mkr -2.8 Mkr -1.9 Mkr -2.5 Mkr
Vinst efter skatt -5.6 Mkr -2.8 Mkr -1.9 Mkr -2.5 Mkr
Nettoskuld -10.4 Mkr -13.1 Mkr -4.0 Mkr -1.9 Mkr
Börsvärde 62.4 Mkr 95.6 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.2 -34.5 0.0 0.0
EV / Sales 3.1 8.3 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata