Q-linea QLINEA -5% från IPO


Teckningskurs: 68 kr Senaste kurs: 64.6 kr QLINEA -2.1% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-12-05
Första handelsdag
2018-12-07
Börsplus analys
Läs analysen

Emissionskostnaden är beräknad på att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Q-linea
VD Jonas Jarvius
Styrelseordförande Erika Kjellberg Eriksson
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 52
Börsvärde efter notering 1583 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.19 miljoner aktier (5.1%)
Antal aktier efter notering 23.3 miljoner
Hemsida www.qlinea.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 550 Mkr (105% nyemission)
Säkrad andel (%) 33.3%
Börsvärde efter notering 1583 Mkr
Teckningskurs 68 kr
Sista teckningsdag 2018-12-05
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 183 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 53 Mkr (9.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Redeye
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Lindahl

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nexttobe 600.9 Mkr 38%
Öresund 153.6 Mkr 9.7%
AP4 111.9 Mkr 7.1%
Moleculink 65.2 Mkr 4.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Öresund 40 Mkr 7.3%
AP4 50 Mkr 9.1%
Catella 60 Mkr 10.9%
Länsförsäkringar 30 Mkr 5.5%
Med flera
Totalt åtagande: 183.3 Mkr 33.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Q-linea 4 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Q-linea betalar cirka 53 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 9,6 procent av erbjudandet.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Q-linea har gjort transaktioner och andra licensavtal med bolag som har grundats av personer som är kopplade till Q-linea. Mats Nilsson som är medgrundare, aktieägare och styrelseledamot i Q-linea är även grundare till EMPE Diagnostics som har ingått ett licensavtal med bolaget. Andra nämnvärda exempel är förvärvet av rörelsen i Umbrella Science som vid den tidpunkten ägdes av Jonas Jarvius och Nexttobe, samt ett licensavtal gällande ett patent som ägdes av bland annat Mats Nilsson.

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Q-linea har ett kursintervall på 16,7 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Q-linea föll med -1 procent under den första handelsdagen.