Promore Pharma PROMO -36.5% från IPO


Teckningskurs: 23.3 kr Senaste kurs: 14.8 kr PROMO -1.3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-06-22
Första handelsdag
2017-07-06
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Promore Pharma
VD Jonas Ekblom
Styrelseordförande Göran Pettersson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 502 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 21.6 miljoner
Hemsida www.promorepharma.com/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 106 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71.7%
Börsvärde efter notering 502 Mkr
Teckningskurs 23.3 kr
Sista teckningsdag 2017-06-22
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 26 Mkr
Garantiåtagande Mkr 50 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (11.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Avanza Bank, Aktieinvest, Setterwalls

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rosetta 154.7 Mkr 30.8%
Midroc 159.7 Mkr 31.8%
PRP 98.4 Mkr 19.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Midroc 6 Mkr 5.7%
Rosetta 1 Mkr 0.9%
PRP 19 Mkr 17.9%
Totalt åtagande: 26 Mkr 24.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 15 Mkr 14.2 Mkr
Mikael Lönn 7.5 Mkr 7.1 Mkr
Formue Nord 5 Mkr 4.7 Mkr
John Fällström 5 Mkr 4.7 Mkr
APS Capital 2 Mkr 1.9 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 50 Mkr 47.2%

Flaggor Promore Pharma 4 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Promore använder Redeye som rådgivare. Mikael Lönn, som är delägare i Redeye, ställer upp som garantiåtagare.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Promore Pharma tecknades till 39 procent, exklusive garantiåtaganden. Inklusive garanter tecknades erbjudanet till cirka 72 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Promore Pharma föll med -37 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Promore Pharma har haft en relativ kursutveckling om -22 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Promore Pharma

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.1 Mkr 0.6 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -10.8 Mkr -7.9 Mkr -10.6 Mkr -4.4 Mkr 8.5 Mkr
Vinst efter skatt -9.8 Mkr -7.9 Mkr -11.0 Mkr -4.8 Mkr 10.5 Mkr
Nettoskuld -45.3 Mkr -53.7 Mkr -62.3 Mkr -71.9 Mkr -14.0 Mkr
Börsvärde 249.9 Mkr 284.9 Mkr 309.1 Mkr 319.2 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -7.5 -21.6 -36.1 -70.2 0.0
EV / Sales 146.9 14.8 15.8 15.6 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.7 Mkr 0.6 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat -33.7 Mkr -9.7 Mkr -10.6 Mkr
Vinst efter skatt -33.5 Mkr -8.6 Mkr -11.5 Mkr
Nettoskuld -45.3 Mkr -62.3 Mkr -5.8 Mkr
Börsvärde 249.9 Mkr 309.1 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -7.5 -36.1 0.0
EV / Sales 146.9 15.8 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata