Prolight PRLD MTF 113.3% från IPO


Teckningskurs: 0.75 kr Senaste kurs: 1.6 kr PRLD MTF -4.8% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2016-12-06
Första handelsdag
2017-03-31
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Prolight
VD Maria Holmlund
Styrelseordförande Mats Persson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 52.6 miljoner
Hemsida prolight.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 90%
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Teckningskurs 0.75 kr
Sista teckningsdag 2016-12-06
Antal flaggor 10 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 21 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (27% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ingemar Kihlström 1.4 Mkr 3.6%
MK Capital 1.3 Mkr 3.2%
G&W FK 0.9 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G&W-kunder 21 Mkr 90 Mkr
Totalt åtagande: 21 Mkr 90%

Flaggor Prolight 10 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Prolight är täckt av garantiåtaganden till cirka 90 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Prolight betalar cirka 6 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 27,0 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Prolight-aktien börjas handla 115 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Prolight använder G&W som rådgivare som samtidigt har ägarintressen i bolaget.

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Prolight har utöver unit-erbjudandet en komplementerande riktad emission som framstår som en övertilldelningsoption. Samtidigt finns det teckningsåtaganden inom ramen för den komplementerande emissionen, vilket förmodligen motsvarar beloppet för kvittning till garantiåtagare.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Prolight visar ingen förteckning för de personer som är garantiåtagare i prospektet.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Prolight beräknade att den första handelsdagen skulle inträffa i januari 2017. Istället blev första handelsdag den sista mars 2017.

 • Utökat erbjudande trots klent intresse

  Det är en stor varningsflagga om ett IPO-erbjudande ökas (via t.ex. övertilldelningsoption) trots att intresset från investerare varit svagt. Det kan tyda på att aktien är överprissatt eller att bolaget/ägarna gör allt för att få in pengar oavsett konsekvenser för börskursen.


  Prolight utnyttjar övertilldelningsoptionen trots att emissionen inte fulltecknades.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Prolight tecknades till 90 procent inklusive garantiteckningar.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Prolight föll med -37 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för Prolight

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -2.1 Mkr -0.8 Mkr -0.9 Mkr -0.7 Mkr -1.0 Mkr
Vinst efter skatt -1.9 Mkr -0.8 Mkr -0.4 Mkr -0.7 Mkr -0.9 Mkr
Nettoskuld -7.9 Mkr -14.0 Mkr -4.9 Mkr -8.7 Mkr -9.6 Mkr
Börsvärde 98.1 Mkr 295.1 Mkr 187.9 Mkr 28.5 Mkr 24.6 Mkr
P/E-tal -26.2 -105.1 -66.1 -7.4 -7.3
EV / Sales 144.6 810.1 527.5 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -4.5 Mkr -3.3 Mkr -2.0 Mkr -2.3 Mkr
Vinst efter skatt -3.7 Mkr -2.8 Mkr -2.1 Mkr -2.1 Mkr
Nettoskuld -7.9 Mkr -4.9 Mkr -11.4 Mkr -0.7 Mkr
Börsvärde 98.1 Mkr 187.9 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -26.2 -66.1 0.0 0.0
EV / Sales 144.6 527.5 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata