Projektengagemang PENG B -17.5% från IPO


Teckningskurs: 47 kr Senaste kurs: 38.8 kr PENG B 0.5% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-15
Första handelsdag
2018-06-19
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Projektengagemang
VD Per Hedebäck
Styrelseordförande Gunnar Grönkvist
Omsättning Mkr 1175 Mkr
Antal anställda 986
Börsvärde efter notering 1125 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.31 miljoner aktier (30.5%)
Antal aktier efter notering 23.9 miljoner
Hemsida projektengagemang.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 470 Mkr (64% nyemission)
Säkrad andel (%) 46.3%
Börsvärde efter notering 1125 Mkr
Teckningskurs 47 kr
Sista teckningsdag 2018-06-15
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 218 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 33 Mkr (7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare White & Case, Hammarskiöld

Storägare

Ägare Innehav Andel
Projektengagemang Holding 246.4 Mkr 21.9%
Öresund 120 Mkr 10.7%
LK Finans 70 Mkr 6.2%
Swedbank Robur 84.6 Mkr 7.5%
Humle 32.9 Mkr 2.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Projektengagemang Holding 60 Mkr 12.8%
Peter Sandberg 6.7 Mkr 1.4%
Per Göransson 0.1 Mkr 0%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 84.6 Mkr 18%
Öresund 75 Mkr 16%
Humle 32.9 Mkr 7%
LK Finans 25 Mkr 5.3%
Totalt åtagande: 217.6 Mkr 46.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Finansiell data för Projektengagemang

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 324.0 Mkr 307.1 Mkr 319.3 Mkr 249.3 Mkr 299.4 Mkr
Rörelseresultat 18.7 Mkr 28.8 Mkr 31.1 Mkr -6.7 Mkr 14.8 Mkr
Vinst efter skatt 13.1 Mkr 22.2 Mkr 11.9 Mkr 0.0 Mkr 9.7 Mkr
Nettoskuld -21.0 Mkr 247.4 Mkr 246.6 Mkr 296.4 Mkr 267.5 Mkr
Börsvärde 952.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.8 - - - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 1199.7 Mkr 1170.7 Mkr 833.4 Mkr 683.7 Mkr
Rörelseresultat 71.9 Mkr 65.0 Mkr 0.4 Mkr 32.3 Mkr
Vinst efter skatt 47.3 Mkr 37.5 Mkr -5.0 Mkr 22.9 Mkr
Nettoskuld -21.0 Mkr 246.6 Mkr 301.5 Mkr 43.7 Mkr
Börsvärde 952.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 20.4 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.8 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata