Ovzon OVZON 17.1% från IPO


Teckningskurs: 70 kr Senaste kurs: 82.0 kr OVZON 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-05-17
Första handelsdag
2018-05-18
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ovzon
VD Per Wahlberg
Styrelseordförande Lennart Hällkvist
Omsättning Mkr 198 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 539 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.85 miljoner aktier (11%)
Antal aktier efter notering 7.7 miljoner
Hemsida www.ovzon.com/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 325 Mkr (58% nyemission)
Säkrad andel (%) 43.4%
Börsvärde efter notering 539 Mkr
Teckningskurs 70 kr
Sista teckningsdag 2018-05-17
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 141 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 18 Mkr (5.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare White & Case, Gernandt & Danielsson

Storägare

Ägare Innehav Andel
OverHorizon 214 Mkr 39.7%
Bure Equity 70.5 Mkr 13.1%
Öresund 70.5 Mkr 13.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
OverHorizon 136 Mkr 41.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Öresund 70.5 Mkr 21.7%
Bure Equity 70.5 Mkr 21.7%
Totalt åtagande: 141 Mkr 43.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Ovzon 2 st

  • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

    Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


    Ovzon har flera i ledning och styrelse som i samband med erbjudandet indirekt säljer aktier via huvudägaren OverHorizon. Det kan debatteras om bolaget är ett förhoppningsbolag men vi tycker ändå det är värt att anmärka på givet hur kapitalbehovet ser ut för bolaget framgent.

  • Bristfällig information

    Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


    Ovzon anger inte någon teckningsgrad eller antyder inte på annat sätt om erbjudandet drog åt sig mycket intresse eller inte.

Finansiell data för Ovzon

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 57.1 Mkr 46.3 Mkr -
Rörelseresultat -12.0 Mkr -11.6 Mkr -
Vinst efter skatt -15.1 Mkr -14.9 Mkr -
Nettoskuld -25.8 Mkr 151.5 Mkr -
Börsvärde 592.8 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -26.3 0.0 0.0
EV / Sales 2.8 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 204.6 Mkr 201.1 Mkr 209.2 Mkr 112.0 Mkr
Rörelseresultat -6.0 Mkr 24.0 Mkr 37.2 Mkr 3.0 Mkr
Vinst efter skatt -22.5 Mkr 6.1 Mkr 25.1 Mkr -21.2 Mkr
Nettoskuld -25.8 Mkr 118.6 Mkr 134.1 Mkr 124.7 Mkr
Börsvärde 592.8 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -26.3 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 2.8 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata