Orgo Tech ORGO -76.7% från IPO


Teckningskurs: 3 kr Senaste kurs: 0.7 kr ORGO -0.6% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-12-08
Första handelsdag
2018-01-03
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Orgo Tech
VD Mathias Palmqvist
Styrelseordförande Christian Kronegård
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 30 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.05 miljoner aktier (10.5%)
Antal aktier efter notering 10.0 miljoner
Hemsida orgotech.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 6 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 30 Mkr
Teckningskurs 3 kr
Sista teckningsdag 2017-12-08
Antal flaggor 7 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 6 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capval Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Partner FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
New Equity Venture 10.4 Mkr 34.6%
AB B21 9.5 Mkr 31.5%
Mathis Palmqvist 3 Mkr 9.9%
Blue Bat 0.6 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Richard Näsström 4.4 Mkr 72.5 Mkr
Katia Barros 1.1 Mkr 17.5 Mkr
Mats Jämterud 0.6 Mkr 10 Mkr
Totalt åtagande: 6 Mkr 100%

Flaggor Orgo Tech 7 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Orgo Tech är täckt av garantiåtaganden till cirka 100 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Orgo Tech betalar cirka 1 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,7 procent av erbjudandet.

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Orgo Tech genomförde i november 2016 en nyemission till kursen 0,1 kronor. Teckningskursen i börsnoteringen är 3 kronor.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  I Orgo Techs prospekt finns ingen rådgivare som framträder med namn. Efter kontakt med bolaget framgår att Capval Corp anlitats.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Orgo Tech planerade den första handelsdagen till den 20 december 2017. Den inträffade istället den 3 januari året därpå.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Orgo Tech föll med -3 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Orgo Tech har haft en relativ kursutveckling om -56 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Orgo Tech

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.8 Mkr 1.0 Mkr 0.5 Mkr
Rörelseresultat -0.5 Mkr -0.3 Mkr -0.6 Mkr
Vinst efter skatt -0.5 Mkr -0.3 Mkr -0.6 Mkr
Nettoskuld -2.6 Mkr -3.5 Mkr -4.6 Mkr
Börsvärde 6.9 Mkr 43.5 Mkr 44.6 Mkr
P/E-tal -4.5 -50.2 -66.9
EV / Sales 1.3 12.9 15.9
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 3.2 Mkr 2.4 Mkr 0.3 Mkr
Rörelseresultat -1.6 Mkr 0.0 Mkr -0.1 Mkr
Vinst efter skatt -1.5 Mkr 0.0 Mkr -0.1 Mkr
Nettoskuld -2.6 Mkr -0.2 Mkr -0.1 Mkr
Börsvärde 6.9 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -4.5 0.0 0.0
EV / Sales 1.3 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata