OptiMobile OPT -86.7% från IPO


Teckningskurs: 6 kr Senaste kurs: 0.8 kr OPT 2.5% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-02-08
Första handelsdag
2018-02-28
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag OptiMobile
VD Lars Rutegård
Styrelseordförande Gösta Bergman
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.48 miljoner aktier (23%)
Antal aktier efter notering 10.8 miljoner
Hemsida optimobile.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 39%
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Teckningskurs 6 kr
Sista teckningsdag 2018-02-08
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 6 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
G.Bergman 7.5 Mkr 11.6%
P.Gunningberg 6.3 Mkr 9.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
G.Bergman 0.7 Mkr 4.7%
Per Vasilis 0.3 Mkr 2%
Per Nilsson 0.2 Mkr 1.3%
Niclas Löwgren 0.2 Mkr 1%
C.Månsson 0.1 Mkr 0.7%
Med flera
Totalt åtagande: 5.9 Mkr 39%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor OptiMobile 5 st

 • Svaga finanser

  Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


  OptiMobile är något svävande i sin beskrivning kring kapitalbehoven det kommande året. Dels uppger prospektet att bolaget måste söka ytterligare finansiering i fallet att nyemissionen inte fulltecknas. Dels anges en emissionslikvid om cirka 10 Mkr som lägsta gräns, vilket inte motsvarar full teckningsgrad.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  OptiMobiles prospekt har en del stavfel.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  OptiMobile tecknades till 64 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  OptiMobile föll med -37 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  OptiMobile har haft en relativ kursutveckling om -78 procent sedan noteringen.

Finansiell data för OptiMobile

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.2 Mkr 0.5 Mkr 0.4 Mkr
Rörelseresultat -0.8 Mkr -0.7 Mkr -0.5 Mkr
Vinst efter skatt -1.5 Mkr -0.7 Mkr -0.7 Mkr
Nettoskuld 3.2 Mkr 2.0 Mkr 0.6 Mkr
Börsvärde 6.3 Mkr 36.6 Mkr 40.7 Mkr
P/E-tal -21.9 -76.4 -32.4
EV / Sales 1.0 4.3 5.3
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 2.2 Mkr 2.4 Mkr 1.5 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr -2.8 Mkr -3.4 Mkr
Vinst efter skatt -0.3 Mkr -2.5 Mkr -3.0 Mkr
Nettoskuld 3.2 Mkr 6.7 Mkr 7.9 Mkr
Börsvärde 6.3 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -21.9 0.0 0.0
EV / Sales 1.0 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata