Oncopeptides ONCO 219.6% från IPO


Teckningskurs: 46 kr Senaste kurs: 147.0 kr ONCO -1.3% idag
Lista
OMX Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-02-20
Första handelsdag
2017-02-22
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Oncopeptides
VD Jakob Lindberg
Styrelseordförande Alan Hulme
Omsättning Mkr -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 1786 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 38.8 miljoner
Hemsida www.oncopeptides.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 650 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 36.3%
Börsvärde efter notering 1786 Mkr
Teckningskurs 46 kr
Sista teckningsdag 2017-02-20
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 236 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 60 Mkr (9.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare DNB, Setterwalls, White & Case

Storägare

Ägare Innehav Andel
Industrifonden 534.6 Mkr 29.9%
Healthcap 534.5 Mkr 29.9%
Alan Humle 13.7 Mkr 0.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gladiator 100 Mkr 15.4%
SEB-stiftelsen 50 Mkr 7.7%
Carnegie 46 Mkr 7.1%
Industrifonden 40 Mkr 6.2%
Healthcap 40 Mkr 6.2%
Med flera
Totalt åtagande: 236 Mkr 36.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Oncopeptides 2 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Oncopeptides betalar cirka 60 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 9,2 procent av erbjudandet.

  • Kursfall dag ett

    Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


    Oncopeptides föll med -7 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för Oncopeptides

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -103.0 Mkr -136.7 Mkr -68.5 Mkr -66.7 Mkr -51.6 Mkr
Vinst efter skatt -103.0 Mkr -143.1 Mkr -62.0 Mkr -66.7 Mkr -51.6 Mkr
Nettoskuld -488.9 Mkr -568.2 Mkr -664.9 Mkr -404.1 Mkr -443.0 Mkr
Börsvärde 7163.4 Mkr 4860.2 Mkr 2679.1 Mkr 2661.7 Mkr 2428.7 Mkr
P/E-tal -19.1 -15.0 -10.8 -10.7 -10.5
EV / Sales - - - - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -374.8 Mkr -247.6 Mkr -114.5 Mkr
Vinst efter skatt -374.8 Mkr -247.6 Mkr -114.4 Mkr
Nettoskuld -488.9 Mkr -404.1 Mkr -40.3 Mkr
Börsvärde 7163.4 Mkr 2661.7 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -19.1 -10.7 0.0
EV / Sales - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata