Omnicar OMNI -37% från IPO


Teckningskurs: 5.4 kr Senaste kurs: 3.4 kr OMNI -2.3% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-06-22
Första handelsdag
2017-07-13
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Omnicar
VD Claus Hansen
Styrelseordförande Jens Aalose
Omsättning Mkr 8 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 68 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.5 miljoner
Hemsida omnicar.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 14 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 53.6%
Börsvärde efter notering 68 Mkr
Teckningskurs 5.4 kr
Sista teckningsdag 2017-06-22
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 8 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (13.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Claus T. Hansen 22.2 Mkr 33%
Tine Hertz 14.1 Mkr 20.9%
Mayday Holding 7.5 Mkr 11.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 1.5 Mkr 10.7%
Burrito Venture 1.3 Mkr 9.3%
Citarella Capital 0.5 Mkr 3.6%
Med flera
Totalt åtagande: 7.5 Mkr 53.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Omnicar 2 st

  • Rabatterad emission tätt inpå IPO

    Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


    Omnicar upprättade en månad innan börsnoteringen ett optionsprogram med inlösenkurs 5,4 kr. Det motsvarar teckningskursen i noteringen.

  • CV med plumpar

    För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


    Omnicars tillträdande vd har suttit i ledningsgrupper för ett par bolag som gått i konkurs. Det ska sägas att vi inte ser detta som särskilt allvarligt men väl värt att notera.

Finansiell data för Omnicar

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 3.4 Mkr 3.4 Mkr 2.9 Mkr
Rörelseresultat -9.5 Mkr -9.4 Mkr -5.2 Mkr
Vinst efter skatt -10.0 Mkr -9.3 Mkr -5.0 Mkr
Nettoskuld -5.4 Mkr -17.7 Mkr -29.5 Mkr
Börsvärde 52.3 Mkr 207.3 Mkr 207.3 Mkr
P/E-tal -1.9 -11.4 -23.8
EV / Sales 3.5 14.5 12.4
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 13.3 Mkr 15.4 Mkr 8.0 Mkr
Rörelseresultat -27.2 Mkr -4.9 Mkr 2.9 Mkr
Vinst efter skatt -27.2 Mkr -4.5 Mkr 2.2 Mkr
Nettoskuld -5.4 Mkr -5.7 Mkr -3.5 Mkr
Börsvärde 52.3 Mkr 207.3 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.9 -45.9 0.0
EV / Sales 3.5 13.1 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata