Obstecare OBST 5.3% från IPO


Teckningskurs: 3.8 kr Senaste kurs: 4.0 kr OBST 22.3% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-12-05
Första handelsdag
2018-01-04
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Obstecare
VD John Itzel
Styrelseordförande Peter Risberg
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 57 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.15 miljoner aktier (14.4%)
Antal aktier efter notering 14.9 miljoner
Hemsida obstecare.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (101% nyemission)
Säkrad andel (%) 9.7%
Börsvärde efter notering 57 Mkr
Teckningskurs 3.8 kr
Sista teckningsdag 2017-12-05
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 2 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peder Månsson 8.7 Mkr 15.4%
Oxtorgets konsulter 7.3 Mkr 12.9%
Allba Holding 5.6 Mkr 9.9%
Johan Itzel 5 Mkr 8.8%
Gerhard Dal 1.4 Mkr 2.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Allba Holding 0.5 Mkr 3.1%
Johan Itzel 0.2 Mkr 1.3%
Peder Månsson 0.1 Mkr 0.6%
Olle Qvarnström 0 Mkr 0.2%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 0.3%
Totalt åtagande: 1.6 Mkr 9.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Obstecare 4 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Obstecares rådgivare InWest har företrädare som har ägarintressen i bolaget och som ställer upp som teckningsåtagare.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Obstecare tecknades till 64 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Obstecare föll med -18 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Obstecare har haft en relativ kursutveckling om -17 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Obstecare

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017
Omsättning 0.2 Mkr 0.1 Mkr 0.1 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat -0.9 Mkr -0.7 Mkr -1.3 Mkr -0.1 Mkr
Vinst efter skatt -0.9 Mkr -0.8 Mkr -0.4 Mkr -0.1 Mkr
Nettoskuld -5.4 Mkr -6.7 Mkr -5.1 Mkr -0.1 Mkr
Börsvärde 42.5 Mkr 79.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -19.1 -37.0 0.0 0.0
EV / Sales 13.0 32.2 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 0.5 Mkr 0.4 Mkr 0.2 Mkr 0.2 Mkr
Rörelseresultat -3.0 Mkr -2.7 Mkr -1.3 Mkr -3.1 Mkr
Vinst efter skatt -2.2 Mkr -1.9 Mkr -1.3 Mkr -3.1 Mkr
Nettoskuld -5.4 Mkr -5.1 Mkr -0.8 Mkr -0.2 Mkr
Börsvärde 42.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -19.1 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 13.0 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata