Nustay NUSTAY -2.8% från IPO


Teckningskurs: 7.2 DKK Senaste kurs: 7.0 DKK NUSTAY -2.8% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-03-05
Första handelsdag
2019-03-22
Börsplus analys
Läs analysen

Alla SEK-belopp har växlats till kursen DKK/SEK 1,41

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nustay
VD Mathias Lundoe Nielsen
Styrelseordförande Lone Fønss Schrøder
Omsättning Mkr 2 Mkr
Antal anställda 64
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.04 miljoner aktier (33.1%)
Antal aktier efter notering 18.2 miljoner
Hemsida nustay.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (71% nyemission)
Säkrad andel (%) 56.3%
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Teckningskurs 7.2 DKK
Sista teckningsdag 2019-03-05
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 17 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK, Nordnet Bank
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Seier Capital Denmark A/S 20.6 Mkr 15.7%
DBL Holding AS 13.7 Mkr 10.4%
Christian Strøjer Holding ApS 8.7 Mkr 6.7%
Simon Skouboe (via bolag) 23.6 Mkr 18%
Mathias Lundoe Nielsen (via bolag) 18.1 Mkr 13.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Nicholas James Bird 1.8 Mkr 6.1%
Hazelpond Capital 3.7 Mkr 12.3%
Fundamental Fonds 1.7 Mkr 5.6%
Seier Capital Denmark 1.4 Mkr 4.7%
Jimmie Landermann 0.3 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 16.9 Mkr 56.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Nustay 2 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Nustay-aktien börjas handla 17 dagar efter sista anmälningsdag.

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  Nustays VD Mathias Lundoe Nielsen har varit involverad i två konkurser som skedde år 2014 och år 2016. Utöver det har styrelseledamoten Carl Erik Skovgaard varit med om tre konkurser under 2014 och 2015.

  Nustay svarar:

  ”Ni lyfter korrekt upp att styrelseledamot Carl Erik Skovgaard varit med om tre konkurser under 2014 och 2015. Vad som dock utelämnas är att Carl Erik, i sin roll som rådgivande affärsjurist, sitter med i ett omfattande antal styrelser och att det ibland ingår i hans uppdrag att hantera konkurser. Att det i Carl Eriks historik därmed finns konkurser är naturligt.”

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.