Nexar Group NXAR MTF -95.2% från IPO


Teckningskurs: 6.3 kr Senaste kurs: 0.3 kr NXAR MTF -2.9% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2016-12-16
Första handelsdag
2017-05-18
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nexar Group
VD Mats Johansson
Styrelseordförande Mats Jakobsson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 49 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.27 miljoner aktier (16.3%)
Antal aktier efter notering 7.8 miljoner
Hemsida nexargroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80.4%
Börsvärde efter notering 49 Mkr
Teckningskurs 6.3 kr
Sista teckningsdag 2016-12-16
Antal flaggor 12 st
Teckningsåtagande Mkr 2 Mkr
Garantiåtagande Mkr 17 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (20.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mikael Karlsson 3.8 Mkr 7.8%
JPJ Invest 3.6 Mkr 7.3%
Mats Jakobsson 2.1 Mkr 4.3%
Niclas Löwgren 0.6 Mkr 1.2%
G&W FK 0.6 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
"Befintliga ägare" 2.4 Mkr 10%
Totalt åtagande: 2.4 Mkr 10%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ej angivna 16.9 Mkr 70.4 Mkr
Totalt åtagande: 16.9 Mkr 70.4%

Flaggor Nexar Group 12 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Nexar Group är täckt av garantiåtaganden till cirka 70 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Nexar Group betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 20,8 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Nexar Group-aktien börjas handla 153 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Nexar använder G&W som rådgivare och mentor. G&W är samtidigt delägare i Nexar.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Nexar visar ingen förteckning för varken teckningsåtagare eller garanter.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  Nexar skulle först noteras på First North. Den slutgiltiga handelsplatsen blev istället NGM Nordic MTF.

 • Oseriöst intryck från prospekt 2 st

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Nexars prospekt har väldigt hög svansföring och är mer "haussigt" än genomsnittet. Det förekommer också flera stavfel. Börsplus delar ut två flaggor.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Nexars noteringsprocess försenades med flera månader.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Nexar Group tecknades till 81 procent. Det inkluderar dock garantiteckningar. Hur mycket som tecknades av allmänheten redovisas inte av bolaget.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Nexar Group föll med -62 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Nexar Group har haft en relativ kursutveckling om -93 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Nexar Group

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -2.1 Mkr -1.6 Mkr -6.3 Mkr -2.2 Mkr -3.5 Mkr
Vinst efter skatt -2.2 Mkr -1.6 Mkr -6.3 Mkr -2.2 Mkr -3.5 Mkr
Nettoskuld -3.4 Mkr -0.2 Mkr -0.5 Mkr -2.3 Mkr -4.2 Mkr
Börsvärde 1.4 Mkr 16.8 Mkr 17.4 Mkr 21.6 Mkr 21.4 Mkr
P/E-tal -0.1 -1.2 -1.1 -1.9 -1.9
EV / Sales -25.1 319.0 100.5 70.5 62.1
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.1 Mkr 0.2 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat -12.1 Mkr -15.0 Mkr -7.8 Mkr
Vinst efter skatt -12.2 Mkr -15.2 Mkr -8.5 Mkr
Nettoskuld -3.4 Mkr -0.5 Mkr -0.4 Mkr
Börsvärde 1.4 Mkr 17.4 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.1 -1.1 0.0
EV / Sales -25.1 100.5 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata