Netmore NETM B -94.1% från IPO


Teckningskurs: 8.4 kr Senaste kurs: 0.5 kr NETM B -6% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-05-30
Första handelsdag
2017-07-14
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Netmore
VD Richard Slunga
Styrelseordförande Rolf Norberg
Omsättning Mkr 6 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 76 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 9.0 miljoner
Hemsida netmore.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 76 Mkr
Teckningskurs 8.4 kr
Sista teckningsdag 2017-05-30
Antal flaggor 11 st
Teckningsåtagande Mkr 12 Mkr
Garantiåtagande Mkr 12 Mkr
Emissionskostnad 6 Mkr (24.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest, Delphi

Storägare

Ägare Innehav Andel
Advanced Research 24.3 Mkr 32%
Miranet 8.3 Mkr 10.9%
LMK 5 Mkr 6.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
G&W-kunder 12 Mkr 50%
Totalt åtagande: 12 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G&W-kunder 12 Mkr 50 Mkr
Totalt åtagande: 12 Mkr 50%

Flaggor Netmore 11 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Netmore är täckt av garantiåtaganden till cirka 50 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Netmore betalar cirka 6 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 24,2 procent av erbjudandet.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  North net connect använder G&W som rådgivare och certified adviser. Betalningen till G&W sker bland annat genom kvittning av nyemitterade aktier.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  North net connect visar ingen förteckning över garanti- och teckningsåtagare.

 • Försenad process 2 st

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  North net connects notering försenades två gånger om. Börsplus delar ut två flaggor i denna kategori.

 • Utökat erbjudande trots klent intresse

  Det är en stor varningsflagga om ett IPO-erbjudande ökas (via t.ex. övertilldelningsoption) trots att intresset från investerare varit svagt. Det kan tyda på att aktien är överprissatt eller att bolaget/ägarna gör allt för att få in pengar oavsett konsekvenser för börskursen.


  Exklusive garantiåtaganden tecknades erbjudandet till 68 procent. North net connects "riktade kompletterande emission" skulle göras mot bakgrund av stort intresse. Denna verkar delvis använts för att betala diverse intressenter i noteringen (2,9 Mkr). Vi noterar även att en summa som motsvarar den resterande delen av övertilldelningsoptionen (7,1 Mkr) använts i en riktad emission i november. Teckningskursen i denna uppgick till 3,45 kr per aktie att jämföra med 8,4 per aktie vid börsnoteringen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  North net tecknades till cirka 68 procent. Garantiåtagarna täckte resterande del av erbjudandet upp till 100 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Netmore föll med -31 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Netmore har haft en relativ kursutveckling om -86 procent sedan noteringen.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Netmore-aktien börjas handla 11 dagar efter sista anmälningsdag.

Nyheter om Netmore

Inga nyheter hittades för Netmore.

Finansiell data för Netmore

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.5 Mkr 0.4 Mkr 0.8 Mkr
Rörelseresultat -5.8 Mkr -6.4 Mkr -6.7 Mkr
Vinst efter skatt -5.9 Mkr -6.3 Mkr -6.5 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 10.2 Mkr 44.6 Mkr 51.5 Mkr
P/E-tal -0.4 -1.8 -2.1
EV / Sales 2.2 9.8 8.1
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 3.5 Mkr 8.6 Mkr 3.1 Mkr
Rörelseresultat -25.3 Mkr -22.7 Mkr -9.1 Mkr
Vinst efter skatt -24.6 Mkr -22.2 Mkr -10.6 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr -6.0 Mkr -0.7 Mkr
Börsvärde 10.2 Mkr 38.4 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.4 -1.7 0.0
EV / Sales 2.2 3.7 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata