Net Trading Group NTGR MTF -35.4% från IPO


Teckningskurs: 4.8 kr Senaste kurs: 3.1 kr NTGR MTF -10% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-03-20
Första handelsdag
2017-06-07
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Net Trading Group
VD Morten Hansson
Styrelseordförande Tommy Nilsson
Omsättning Mkr 11 Mkr
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 62 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.8 miljoner
Hemsida maxgodis.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 62 Mkr
Teckningskurs 4.8 kr
Sista teckningsdag 2017-03-20
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 3 Mkr
Garantiåtagande Mkr 9 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (20% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Göteborg Corp.
Övriga rådgivare Aqurat, Eminova FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Petter Sorlie 7.9 Mkr 12.9%
Morten Hansson 7.4 Mkr 12%
Thor Johansen 4.9 Mkr 8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 0.6 Mkr 4.2%
Dividend 0.5 Mkr 3.3%
Per Vasilis 0.4 Mkr 2.5%
G&W FK 0.2 Mkr 1.3%
Rune Löderup 0.1 Mkr 0.8%
Totalt åtagande: 3 Mkr 20%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 1.9 Mkr 12.5 Mkr
Dividend 1.5 Mkr 10 Mkr
Per Vasilis 1.1 Mkr 7.5 Mkr
G&W FK 0.6 Mkr 4 Mkr
Rune Löderup 0.4 Mkr 2.5 Mkr
Totalt åtagande: 9 Mkr 60%

Flaggor Net Trading Group 6 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Net Trading Group är täckt av garantiåtaganden till cirka 60 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Net Trading Group betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 20,0 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Net Trading Group-aktien börjas handla 79 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Net Trading Group beräknade att noteringsdagen skulle inträffa i april månad. Första handelsdag blev istället under juni månad.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Net Trading Group tecknades till 84 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Net Trading Group föll med -37 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för Net Trading Group

Q2-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 43.3 Mkr 24.0 Mkr 12.0 Mkr
Rörelseresultat -2.5 Mkr -3.7 Mkr -2.2 Mkr
Vinst efter skatt -2.5 Mkr -2.9 Mkr -2.2 Mkr
Nettoskuld -7.8 Mkr -9.1 Mkr -7.2 Mkr
Börsvärde 49.4 Mkr 40.1 Mkr 38.4 Mkr
P/E-tal -9.2 -7.8 -11.9
EV / Sales 0.6 0.9 1.6
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 67.3 Mkr 36.0 Mkr 11.3 Mkr 1.7 Mkr
Rörelseresultat -6.2 Mkr -5.9 Mkr -3.7 Mkr -0.9 Mkr
Vinst efter skatt -5.4 Mkr -5.1 Mkr -3.8 Mkr -0.9 Mkr
Nettoskuld -7.8 Mkr -9.1 Mkr -0.9 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 49.4 Mkr 40.1 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -9.2 -7.8 0.0 0.0
EV / Sales 0.6 0.9 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata