Neodynamics NEOD -48.8% från IPO


Teckningskurs: 8.2 kr Senaste kurs: 0.0 kr NEOD 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-11-14
Första handelsdag
2018-12-07
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Teckningskursen är omräknad efter antalet aktier som ingår i varje unit (2 aktier och 1 teckningsoption).

Bolagsfakta vid notering

Bolag Neodynamics
VD Anna Eriksrud
Styrelseordförande Ingrid Salén
Omsättning Mkr -
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 126 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.05 miljoner aktier (6.9%)
Antal aktier efter notering 15.3 miljoner
Hemsida www.neodynamics.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 51 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 126 Mkr
Teckningskurs 8.2 kr
Sista teckningsdag 2018-11-14
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 31 Mkr
Garantiåtagande Mkr 6 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Boai NKY Medical Holdings 22.7 Mkr 18.1%
M2 Capital Management 4.5 Mkr 3.6%
Gryningskust Holding 4.3 Mkr 3.4%
Jörgen Vrenning 2.6 Mkr 2.1%
Ingrid Salén (via bolag) 2.4 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Fang Huasheng 6.3 Mkr 12.5%
M2 Capital Management 5 Mkr 9.9%
Gryningskust Holding 2 Mkr 4%
ADB Invest 1 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 31 Mkr 61.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Boai NKY Medical Holdings 5.9 Mkr 11.7 Mkr
Totalt åtagande: 5.9 Mkr 11.7%

Flaggor Neodynamics 5 st

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  NeoDynamics skriver på sida 29 att emissionskostnaderna uppgår till 2,5 Mkr för den initiala emissionen. På andra ställen i prospektet verkar det snarare röra sig om 3,8 Mkr. Vi får inte rätsida på vad som gäller.

  NeoDynamics har hört av sig och berättar att det är 2,5 Mkr som är emissionskostnaden för den initiala emissionen.

  Börsplus svar: Bra med ett förtydligande. Det är dock inte tydligt på alla ställen i prospektet som vi ser det.

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  NeoDynamics startades 2004 och sattes i konkurs 2015 innan bolaget efter ett inkråmsförvärv rekonstruerades till dagens form. NeoDynamics nuvarande CFO och ledamot var vd när bolaget ansökte om konkurs.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Neodynamics tecknades till 89 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Neodynamics föll med -26 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Neodynamics har haft en relativ kursutveckling om -39 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Neodynamics

Omsättning
Rörelseresultat
Vinst efter skatt
Nettoskuld
Börsvärde
P/E-tal
EV / Sales
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal - -
EV / Sales - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata