NCAB Group NCAB 15.3% från IPO


Teckningskurs: 75 kr Senaste kurs: 86.5 kr NCAB -0.2% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-01
Första handelsdag
2018-06-05
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag NCAB Group
VD Hans Ståhl
Styrelseordförande Christian Salamon
Omsättning Mkr 1421 Mkr
Antal anställda 365
Börsvärde efter notering 1264 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.57 miljoner aktier (56.8%)
Antal aktier efter notering 16.8 miljoner
Hemsida www.ncabgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 546 Mkr (18% nyemission)
Säkrad andel (%) 47.2%
Börsvärde efter notering 1264 Mkr
Teckningskurs 75 kr
Sista teckningsdag 2018-06-01
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 258 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 45 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Baker & McKenzie, Roschier Advokat

Storägare

Ägare Innehav Andel
R12 Kapital 467.3 Mkr 37%
AP4 94.8 Mkr 7.5%
Hans Ståhl 70 Mkr 5.5%
AP3 50.5 Mkr 4%
Länsförsäkringar 37.9 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
R12 Kapital 251.6 Mkr 46.1%
David Wolff 74.3 Mkr 13.6%
Christian Salamon 35.6 Mkr 6.5%
Hans Ståhl 23.3 Mkr 4.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AP4 94.8 Mkr 17.4%
AP3 50.5 Mkr 9.3%
Länsförsäkringar 37.9 Mkr 7%
Lazard 37.9 Mkr 7%
C WorldWide 37.9 Mkr 7%
Totalt åtagande: 257.5 Mkr 47.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor NCAB Group 2 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  NCAB Group betalar cirka 45 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 8,2 procent av erbjudandet.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  NCAB Group har lock-up på 360 dagar för styrelseledamöter och ledning. Andra säljande aktieägare, däribland ett bolag vid namnet Gogoy, har lock-up om 180 dagar. Gogoy ägs av styrelseordförande Christian Salamon. Står styrelseordföranden under lock-up om 180 dagar eller 360 dagar? Börsplus har kontaktat bolaget som svarar enligt följande:

  - När det gäller de olika lock-up-tiderna så är det så att huvudägare har 180 dagar. Christian Salamon äger inga aktier privat utan endast i bolaget Gogoy. Ledande befattningshavare (inkl Hans har 360 dagar). Det är normal struktur.

Finansiell data för NCAB Group

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 415.8 Mkr 374.4 Mkr -
Rörelseresultat 21.6 Mkr 30.0 Mkr -
Vinst efter skatt 16.2 Mkr 21.1 Mkr -
Nettoskuld 64.3 Mkr 125.4 Mkr -
Börsvärde 1465.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 91.6 0.0 0.0
EV / Sales 1.0 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 1460.1 Mkr 1400.0 Mkr 1218.7 Mkr 1200.3 Mkr
Rörelseresultat 49.0 Mkr 65.6 Mkr 95.8 Mkr 72.0 Mkr
Vinst efter skatt 16.1 Mkr 40.4 Mkr 65.1 Mkr 54.8 Mkr
Nettoskuld 64.3 Mkr 133.9 Mkr 87.9 Mkr 160.0 Mkr
Börsvärde 1465.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 91.6 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 1.0 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata