Mobiplus MPLUS -79.5% från IPO


Teckningskurs: 7.3 kr Senaste kurs: 0.0 kr MPLUS 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-04-27
Första handelsdag
2017-05-19
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mobiplus
VD Fredrik Alsgren
Styrelseordförande Calle Mörck
Omsättning Mkr 23 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 40 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.4 miljoner
Hemsida www.mobiplus.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50.3%
Börsvärde efter notering 40 Mkr
Teckningskurs 7.3 kr
Sista teckningsdag 2017-04-27
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 3 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Havslyckan 29.2 Mkr 73.6%
WB Invest 3 Mkr 7.7%
Janek Skoglund 1 Mkr 2.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Janek Skoglund 1 Mkr 15.6%
R.Larsson 0.5 Mkr 7.6%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 1.7%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 3.3 Mkr 50.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Mobiplus 2 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Mobiplus använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest har ingått teckningsförbindelser i noteringen.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Mobiplus har haft en relativ kursutveckling om -43 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Mobiplus

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 7.8 Mkr 8.9 Mkr 9.2 Mkr
Rörelseresultat -3.0 Mkr -1.5 Mkr -1.1 Mkr
Vinst efter skatt -3.1 Mkr -1.6 Mkr -1.1 Mkr
Nettoskuld 11.0 Mkr 9.7 Mkr 9.3 Mkr
Börsvärde 6.9 Mkr 27.4 Mkr 27.4 Mkr
P/E-tal -1.3 -9.9 -13.9
EV / Sales 0.5 1.1 1.2
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 34.8 Mkr 25.5 Mkr 14.8 Mkr
Rörelseresultat -4.7 Mkr -1.0 Mkr 1.3 Mkr
Vinst efter skatt -5.2 Mkr -1.3 Mkr 1.0 Mkr
Nettoskuld 11.0 Mkr 3.0 Mkr 2.2 Mkr
Börsvärde 6.9 Mkr 27.4 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.3 -21.2 0.0
EV / Sales 0.5 1.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata