Midsummer MIDS 72.8% från IPO


Teckningskurs: 16.2 kr Senaste kurs: 28.0 kr MIDS -3.1% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-06-05
Första handelsdag
2018-06-21
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Midsummer
VD Sten Lindström
Styrelseordförande Jan Lombach
Omsättning Mkr 115 Mkr
Antal anställda 47
Börsvärde efter notering 501 Mkr
Nyckelpersoners ägande 18.73 miljoner aktier (60.6%)
Antal aktier efter notering 30.9 miljoner
Hemsida midsummer.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 100 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 85.7%
Börsvärde efter notering 501 Mkr
Teckningskurs 16.2 kr
Sista teckningsdag 2018-06-05
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 86 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 9 Mkr (8.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Liang Gao 102.2 Mkr 20.4%
Philip Gao 102.2 Mkr 20.4%
Infologix 47.7 Mkr 9.5%
Jan Lombach 28.4 Mkr 5.7%
Sven Lindström 25 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Skandia Fonder 17 Mkr 17%
Nordea Fonder 11 Mkr 11%
Ålandsbanken 3.7 Mkr 3.7%
Gerhard Dal 0.8 Mkr 0.8%
Öhman Bank 2 Mkr 2%
Med flera
Totalt åtagande: 85.7 Mkr 85.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Midsummer 4 st

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Midsummer skriver inte ut vilket bolag som kommer agera Certified Adviser. Det är viktig information som investerarna går miste om eftersom "CA" syftar till att vara en kontrollinstans. Utöver detta står Philip och Liang Gao som "Oberoende i förhållande till bolaget". Det är märkligt givet att de kontrollerar Midsummers huvudpartner Sunflare. Vi hade önskat tydligare information om hur dessa intressekonflikter och affärsvillkor ska hanteras. Börsplus delar ut två flaggor.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Midsummer har några slarvfel i prospektet. Exempelvis ett återupprepat stycke, en pluspost som bör vara minuspost i redovisningen och ett par mindre stavfel.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Midsummers två största ägare, Philip och Liang Gao, kontrollerar Midsummers viktigaste affärspartner Sunflare. Med detta är Sunflare både huvudägare, huvudleverantör och huvudkund.

Finansiell data för Midsummer

Omsättning
Rörelseresultat
Vinst efter skatt
Nettoskuld
Börsvärde
P/E-tal
EV / Sales
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 115.0 Mkr 59.4 Mkr
Rörelseresultat 25.0 Mkr 11.2 Mkr
Vinst efter skatt 23.1 Mkr 10.4 Mkr
Nettoskuld -21.9 Mkr -4.2 Mkr
Börsvärde 502.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 21.7 0.0
EV / Sales 3.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata