Metacon META MTF 214.3% från IPO


Teckningskurs: 0.35 kr Senaste kurs: 1.1 kr META MTF -8.1% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-08-31
Första handelsdag
2018-10-11
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Metacon
VD Christopher Törnblom
Styrelseordförande Ingemar Andersson
Omsättning Mkr 4 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Nyckelpersoners ägande 56.93 miljoner aktier (39.1%)
Antal aktier efter notering 145.5 miljoner
Hemsida metacon.se/sv/hem
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 17 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 45.1%
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Teckningskurs 0.35 kr
Sista teckningsdag 2018-08-31
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 8 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lennart Larsson 9.1 Mkr 17.9%
Xenophon Verykios 6.2 Mkr 12.1%
Lars Edvardson 4.2 Mkr 8.2%
Kurt Dahlberg 2.5 Mkr 4.8%
Slavica Djuric 0.8 Mkr 1.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lennart Larsson 2 Mkr 11.8%
Corporatum OY 2 Mkr 11.6%
Lars Edvardson AB 1 Mkr 5.9%
CC Tornblom 0.8 Mkr 4.7%
Lars Amnell 0.7 Mkr 4.1%
Med flera
Totalt åtagande: 7.7 Mkr 45.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Metacon 5 st

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Metacon anger inte emissionskostnaderna för företrädesemissionen. Trots att bolaget funnits i olika former i över tio år bjuder man bara på två års finansiell historik i prospektet. Börsplus delar ut två flaggor.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Metacon har några slarvfel i prospektet.

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Metacon anger inte någon finansiell rådgivare i prospektet. Vi anger Eminova som huvudrådgivare trots den begränsade rollen som mentor.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Metacon har på begäran av NGM skjutit upp sin handelsdag från 20 september till 11 oktober.

Finansiell data för Metacon

Omsättning
Rörelseresultat
Vinst efter skatt
Nettoskuld
Börsvärde
P/E-tal
EV / Sales
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal - -
EV / Sales - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata