Menucard MENU B -71.1% från IPO


Teckningskurs: 4.5 kr Senaste kurs: 1.3 kr MENU B -7.4% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2016-12-22
Första handelsdag
2017-02-06
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Menucard
VD Kim Lykke Sommer
Styrelseordförande Christian Peytz
Omsättning Mkr -
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 9.4 miljoner
Hemsida menucard.dk
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 75.5%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 4.5 kr
Sista teckningsdag 2016-12-22
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 8 Mkr
Garantiåtagande Mkr 8 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
1CT Equity 7.7 Mkr 18.2%
Creative Organisations 2.6 Mkr 6.2%
Artha Gruppen 2.3 Mkr 5.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
1CT Equity 1.2 Mkr 5.8%
Artha 1 Mkr 4.8%
Totalt åtagande: 7.9 Mkr 38.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Formue Nord 7.5 Mkr 36.9 Mkr
Totalt åtagande: 7.5 Mkr 36.9%

Flaggor Menucard 5 st

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Menucard visar ingen finansiell rådgivare i prospektet.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Menucard tecknades till 73 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Menucard föll med -10 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Menucard har haft en relativ kursutveckling om -49 procent sedan noteringen.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Menucard-aktien börjas handla 46 dagar efter sista anmälningsdag.

Finansiell data för Menucard

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 0.2 Mkr 0.3 Mkr -
Rörelseresultat -4.1 Mkr -2.9 Mkr -
Vinst efter skatt -4.1 Mkr -2.9 Mkr -
Nettoskuld 1.1 Mkr -1.5 Mkr -
Börsvärde 10.8 Mkr 31.6 Mkr 28.3 Mkr
P/E-tal -0.7 -2.4 -2.7
EV / Sales 13.6 32.2 32.7
RTM (12mån) Helår 2017
Omsättning 0.8 Mkr 0.5 Mkr
Rörelseresultat -13.2 Mkr -11.5 Mkr
Vinst efter skatt -13.7 Mkr -10.3 Mkr
Nettoskuld 1.1 Mkr -1.8 Mkr
Börsvärde 10.8 Mkr 28.3 Mkr
P/E-tal -0.7 -2.7
EV / Sales 13.6 32.7

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata