Mentice MNTC 35.9% från IPO

Teckningskurs: 49 kr Senaste kurs: 66.6 kr MNTC 1.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2019-06-13
Första handelsdag
2019-06-18
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mentice
VD Göran Malmberg
Styrelseordförande Lawrence D. Howell
Omsättning Mkr 156 Mkr
Antal anställda 74
Börsvärde efter notering 1183 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.39 miljoner aktier (38.9%)
Antal aktier efter notering 24.1 miljoner
Hemsida www.mentice.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 413 Mkr (20% nyemission)
Säkrad andel (%) 64.2%
Börsvärde efter notering 1183 Mkr
Teckningskurs 49 kr
Sista teckningsdag 2019-06-13
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 265 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (1.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls Advokatbyrå

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lawrence D. Howell 405 Mkr 34.2%
Priveq Investment Fund III 120.5 Mkr 10.2%
Bure 120 Mkr 10.1%
Medical Simulation Corp 58.4 Mkr 4.9%
EFG Bank 50.6 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Priveq Investment Fund III 238.7 Mkr 57.8%
EFG Bank Geneva 34.1 Mkr 8.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bure 120 Mkr 29.1%
Joh Berenberg, Gossler & Co 45 Mkr 10.9%
Fjärde AP-Fonden 45 Mkr 10.9%
Handelsbanken Fonder 30 Mkr 7.3%
TIN Fonder 25 Mkr 6.1%
Totalt åtagande: 265 Mkr 64.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Mentice 3 st

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Under 2018 genomfördes en kvittningsemission avseende skuld som uppstod i samband med förvärv av bolaget Medical Simulation Corporation (MSC). Teckningskursen på 10,80 kr motsvarar 22 procent av teckningskursen i aktuell IPO. I maj 2019 ingick Mentice ett förlikningsavtal med MSC varvid det beslutades om en kvittningsemission till kursen 12,95 kr, vilket motsvarar 26% av teckningskursen i aktuell IPO. Enligt prospektet grundade sig den sista emissionen på de avtal och den överenskommelse som slöts vid inkråmsförvärvet i december 2017. Likväl är det en stor skillnad i teckningskurs varför vi tilldelar en flagga.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Bolaget grundades 1999. Att bolaget endast redovisar finansiell historik för de senaste två åren är lite väl kort.

  Erbjudandet utgörs till största delen av befintliga aktier. Visserligen står den största säljaren för en stor del av de aktier som erbjuds men fler säljare borde ändå ha kunnat anges. Under rubriken Ägarförhållanden går det att utläsa att EFG Bank Geneva, som idag är bolagets tredje största ägare, genom Erbjudandet minskar sitt ägande från 7,7% till 4,3%. Det anser vi är relevant information som borde ha angetts tydligare.

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  Styrelseledamot Bengt Sjöholm var tidigare styrelseordförande i ett bolag (ART2DENT Sweden AB) som försattes i konkurs. Han har även en pågående tvist med Skatteverket avseende förmånsbeskattning. Med anledning av tvisten har han sökt prövningstillstånd av Högsta Förvaltningsdomstolen.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.