Mantex MANTEX -83.9% från IPO


Teckningskurs: 8.7 kr Senaste kurs: 1.4 kr MANTEX 2.3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-03-22
Första handelsdag
2017-05-05
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mantex
VD Max Berger
Styrelseordförande Per Grunewald
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 123 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 14.1 miljoner
Hemsida www.mantex.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 48 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 95.8%
Börsvärde efter notering 123 Mkr
Teckningskurs 8.7 kr
Sista teckningsdag 2017-03-22
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 41 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (19.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aqurat, Lindahl

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pegroco Invest 36.6 Mkr 29.8%
Henrik Wiman, m.fl. 6.7 Mkr 5.5%
Industrifonden 4.2 Mkr 3.4%
Allba 4.1 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Pegroco 5 Mkr 10.4%
Totalt åtagande: 5 Mkr 10.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 4 Mkr 8.3 Mkr
Henrik Wiman, m.fl. 4.5 Mkr 9.4 Mkr
Oliver Molse, m.fl. 3.3 Mkr 6.9 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 41 Mkr 85.4%

Flaggor Mantex 6 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Mantex är täckt av garantiåtaganden till cirka 85 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Mantex betalar cirka 10 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 19,8 procent av erbjudandet.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Mantex tecknades till 61 procent exklusive garantiåtaganden.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Mantex föll med -48 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Mantex har haft en relativ kursutveckling om -47 procent sedan noteringen.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Mantex-aktien börjas handla 6 dagar efter sista anmälningsdag.

Nyheter om Mantex

Inga nyheter hittades för Mantex.

Finansiell data för Mantex

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.9 Mkr 1.3 Mkr 0.6 Mkr
Rörelseresultat -4.7 Mkr -5.1 Mkr -8.5 Mkr
Vinst efter skatt -4.8 Mkr -5.1 Mkr -8.5 Mkr
Nettoskuld -1.4 Mkr -0.4 Mkr -8.6 Mkr
Börsvärde 16.1 Mkr 87.8 Mkr 87.8 Mkr
P/E-tal -0.6 -2.9 -2.8
EV / Sales 1.6 8.7 9.7
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 3.8 Mkr 3.3 Mkr 2.8 Mkr
Rörelseresultat -27.9 Mkr -29.0 Mkr -2.7 Mkr
Vinst efter skatt -28.1 Mkr -29.0 Mkr -3.4 Mkr
Nettoskuld -1.4 Mkr -19.5 Mkr -11.6 Mkr
Börsvärde 16.1 Mkr 87.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.6 -3.0 0.0
EV / Sales 1.6 7.5 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata